Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Archiwum 2017/2018 Archiwum 2016/2017 Archiwum 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Przechlewie

zaprasza na uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2018/2019,
które odbędzie się 19 czerwca 2019r.
,
dla klas I-III o godz. 900
dla kl. IV-VIII i III gim o godz.930

UWAGA
Dotyczy Wolontariatu.
Wskazówki - podpowiedzi dla uczniów, rodziców a także nauczycieli.

Pomaganie innym jest jedną z najpiękniejszych form aktywności człowieka. Szkoła zawsze wspierała i będzie wspierać tego typu działania. Organizowanie i propagowanie wolontariatu wpisane zostało jako jeden z kluczowych obszarów prawa oświatowego i jest też częścią podstawy programowej kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży w szkołach w naszym kraju.

Decydując się na wykonywanie pracy w ramach wolontariatu, należy pamiętać m.in. o następujących kwestiach:
1. Podstawą wykonywania prac wolontariackich jest umowa z pracodawcą – najlepiej pisemna.
2. Od pracodawcy można oczekiwać, że przewidywana praca zostanie wyceniona (stosowny zapis powinien zostać ujęty w umowie). Natomiast uczeń/rodzic/opiekun prawny zgadza się w ww. umowie na wykonanie tejże pracy nieodpłatnie – wolontaryjnie.
3. Ważne jest, aby umowa pracy wolontaryjnej z pracodawcą zawierała jak najbardziej korzystne gwarancje ubezpieczenia wolontariusza na wypadek zdarzeń losowych, zdrowotnych, wypadkowych itp., np. poprzez polisę ubezpieczeniową.
4. Prawo polskie przewiduje też inny normatywny czas pracy dla nieletnich a inny dla dorosłych.

Pomaganie innym jest arcy szlachetne, jednak wolność i dobro jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka. Warto zatem zabezpieczyć się i zapewnić sobie warunki ochrony, w tym zdrowia i praw podstawowych. Certyfikaty i poświadczenia wolontariatu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz przy ubieganiu się o pracę jako element doświadczenia zawodowego. Pracodawca chcąc zatrudnić wolontariusza nie może zachęcać ani działać w zakresie rekrutacji czy propagowania wolontariatu na terenie szkoły bez ustalenia warunków i pisemnej zgody dyrektora szkoły.

Podstawą prawną wykonywania pracy wolontaryjnej jest USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.).

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Wakacje to dla wszystkich czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym
i bliskich. Poniżej wakacyjne wskazówki.

Ważne!
Wskazówki dot. bezpieczeństwa i profilaktyki bezpieczeństwa
dla uczniów, rodziców i nauczycieli

VADEMECUM BEZPIECZEŃSTWA

Lepiej zapobiegać, stosować profilaktykę niż ponosić konsekwencje tragicznych skutków zaniechań, zaniedbań, braku odpowiednich działań lub niewłaściwych wyborów.

Czytaj więcej...


WAŻNE – skrócenie lekcji w dniach
12.czerwca – 14. czerwca br.

Informujemy, że ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i trudne warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych w dniach 12. -14. czerwca 2019 roku
lekcje będą skrócone zgodnie z poniższym harmonogramem

1 lekcja 8.00 -  8.30
2 lekcja 8.35 - 9.05
3 lekcja 9.15 - 9.45
4 lekcja 10.00 - 10.30
5 lekcja

10.40 – 11.10

6 lekcja 11.20 – 11.50
7 lekcja 12.00 – 12.30

Dowozy będą odbywały się jak dotychczas. Natomiast odwozy będą odbywały się wg. poniższego planu:
I tura godz. 10.40
II tura godz. 11.20
III tura godz. 12.40

Pozostałe przewozy tzw. liniowe odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. (Prowadzone będą rozmowy, by uruchomić dodatkowe, wcześniejsze kursy. O wynikach tych rozmów będziemy Państwa informowali) - Po rozmowach z Przewozami Powiatowymi, wynegocjonowano wcześniejsze odwozy w kierunku Szczytno, Lisewo, Pawłówko
o godz. 11.50 oraz o godz. 12.40
- powyższe ustalenia obowiązują
do piątku 14 czerwca 2019r.

Świetlice pracować będą standardowo.
Przewiduje się wstawienie wentylatorów.
Prosimy jednak ze względu na upały i kwestie bezpieczeństwa,
aby w miarę możliwości dzieci odbierać wcześniej.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Wycieczka z projektu KoderJunior

W ramach projektu KoderJunior, uczniowie klas I-III mieli możliwość uczestniczyć w wycieczce do Centrum Kultury i Sztuki oraz Fabryki Sztuk w Tczewie. Pobyt dostarczył nam wiedzy oraz wielu pozytywnych emocji. Dziękujemy za wspaniały wyjazd.

Więcej zdjęć na naszym profilu Fb


Kurs pierwszej pomocy

Nasi uczniowie klas VII,VIII oraz III gim szkolili się z udzielania pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że wiedzę zdobytą podczas warsztatów odważanie wykorzystają w sytuacji zagrożenia oraz konieczności ratowania czyjegoś życia.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

Każdy uczeń, rodzic, inna uprawniona osoba ma prawo zgłaszać uwagi dotyczące naruszania zasad uczciwego, sprawiedliwego, równego traktowania, a przede wszystkim ma prawo i obowiązek zgłaszać przypadki naruszania lub zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów oraz osób przebywających na terenie szkoły.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail:
przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.