Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Archiwum 2017/2018 Archiwum 2016/2017 Archiwum 2015/2016

INFORMACJA

Dotyczy braku zapewnienia opieki dla uczniów podczas planowanego (ewentualnego) strajku pracowników oświaty.
Informujemy, że w związku z planowanym strajkiem pracowników oświaty od dnia
8 kwietnia
br. nie gwarantujemy, że będziemy w stanie zapewnić zajęcia dydaktyczne
i wychowawcze dla uczniów naszej szkoły. Dotyczy to także braku gwarancji zapewnienia opieki dla naszych uczniów ww. czasie. Nie jesteśmy także w stanie przewidzieć czy planowany strajk rozpocznie się (negocjacje Związków Zawodowych z Rządem)
oraz do kiedy będzie trwał.

Czytaj więcej


UWAGA !!!

Informujemy, że w dniach 22.03 - 25.03.2019r.
z powodu prac remontowych w kotłowni ZGK
nie będzie do szkoły dostarczane ciepło,
w związku z tym prosimy rodziców
o zapewnienie swoim dzieciom cieplejszej odzieży.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

Każdy uczeń, rodzic, inna uprawniona osoba ma prawo zgłaszać uwagi dotyczące naruszania zasad uczciwego, sprawiedliwego, równego traktowania, a przede wszystkim ma prawo i obowiązek zgłaszać przypadki naruszania lub zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów oraz osób przebywających na terenie szkoły.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail:
przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.