Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Archiwum 2018/2019 Archiwum 2017/2018 Archiwum 2016/2017 Archiwum 2015/2016

Technologia druku 3D w naszej szkole.

Rozpoczynamy fascynującą przygodę z drukiem 3D. Nasza drukarka została już rozpakowana, skonfigurowana i przygotowana do pracy. Działa wyśmienicie, wydrukować można niemal wszystko, jedynym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Poniżej zdjęcia naszych pierwszych wydruków, radość tworzenia ogromna, a to dopiero początek... nasi uczniowie już układają w głowie swoje projekty kolejnych wydruków 3D. Wszystkich uczniów, którzy chcą rozpocząć przygodę z drukiem 3D zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne - ruszamy od października/ bliższe informacje zamieścimy już niedługo.


Narodowe Czytanie

Dnia 7 września br. młodzież naszej szkoły brała udział w Narodowym Czytaniu, które odbyło się w Bibliotece Gminnej w Przechlewie. Czytaliśmy "Katarynkę" Bolesława Prusa.


Zebranie rodziców

Informujemy / wiadomość rozszerzająca w stosunku do wcześniejszych komunikatów na stronie szkoły
i fb /, iż w dniu 12.09.2019 r. o godz. 16:30 odbędzie się zebranie rodziców.

Porządek zebrania:

1) Zebranie ogólne w stołówce szkolnej
a) 16:30 - informacje Rady Rodziców / wybór rad oddziałowych rodziców, ubezpieczenie oraz określenie wysokości składki na Radę Rodziców
b) część szkoleniowa - obowiązkowa - dot. iDziennika
c) informacje i zalecenia dyrekcji
d) uwagi i wnioski

2) spotkania z wychowawcami klas
a) wybór rad oddziałowych rodziców
b) rozdanie / uzupełniające / loginów oraz haseł do iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /
c) informacje wychowawców
d) inne tematy wg potrzeb

Zapraszamy na spotkanie oraz do współpracy.....
Jeszcze raz - udanego roku szkolnego 2019/2020 - dla wszystkich ... .. .

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Wycieczka do Londynu

Informujemy, że finalne spotkanie organizacyjne ws wycieczki edukacyjnej do Londynu odbędzie się we wtorek 10.09.19 o godz. 16:30 w sali nr 20 naszej szkoły. Kontynuujemy rozpoczętą już 3 lata temu tradycję kształcenia europejskiego i językowego oraz budowania poczucia u naszych uczniów bycia obywatelami świata. Już myślimy o następnym wyjeździe w przyszłym roku. Wkrótce podamy informacje na ten temat. Zapraszamy do współpracy......

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Sprostowanie dot. nr konta

Informujemy, że w kartach informacyjnych przekazanych rodzicom 02-03.09 br wystąpiła omyłka pisarska. Kwota składki na Radę Rodziców zostanie ostatecznie ustalona na zebraniu rodziców 12.09. br. Inne jest też konto Rady Rodziców. We wpisie nt. konta jest błąd cyfrowy. Prawidłowe konto podane zostanie jutro, tj. 04.09.br - ze względu na niedawną zmianę banku - na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców. Za nieprecyzyjność przepraszamy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 2 września br. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Po dwóch miesiącach odpoczynku wróciliśmy do szkoły. Powitaliśmy szkołę po wielu zakupach nowych sprzętów IT - monitory interaktywne, drukarka 3D / dzięki pracy Pani Karoliny Pawlak i akcji społecznej - zbiórce elektrośmieci/, laptopy do większości sal, dziennik elektroniczny oraz po remontach, dachu na cz. administracyjnej - i m.in. najważniejszym - generalnym remoncie sali gimnastycznej. Kilka ujęć fotograficznych z otwarcia ww. sali gimnastycznej w załączeniu. Wszystkim życzymy wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów
i niegasnącej energii do działania i nauki.

Więcej w galerii

Z poważaniem
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy ... .. .
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie ... .. .


Harmonogram głównych działań szkoły na wrzesień 2019:

03.09.19 - wdrożenie regulaminu kontaktów / współpracy szkoły z rodzicami, jako głównego dokumentu regulującego cele i formy współdziałania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów naszej placówki,
03.09.19 - wdrożenie dziennika elektronicznego - iDziennik, jako głównego sposobu komunikacji rodziców ze szkołą,
03 - 05.09.19 - przekazanie pracownikom pedagogicznym / przez administratora / procedur, loginów i haseł oraz regulaminu korzystania z iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /
03-12.09.12 - przekazanie rodzicom i uczniom / przez wychowawców / procedur, loginów i haseł oraz regulaminu korzystania z iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /,

05,11,26.09.19 - godz. 16:00 - 18:00, s. nr 4 - konsultacje / doradztwo dla rodziców i uczniów w zakresie korzystania z iDziennika /,

05,11,26.09.19 - godz. 14:30 - 15:30, s. nr 4 - konsultacje / doradztwo dla nauczycieli w zakresie korzystania z iDziennika,
12.09.19 - godz. 16:30 - zebranie rodziców, w tym główne szkolenie dla rodziców z iDziennika oraz końcowe przekazanie rodzicom i uczniom / przez wychowawców / procedur, loginów i haseł oraz regulaminu korzystania z iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /,
Regulamin kontaktów / współpracy z rodzicami oraz procedury i regulaminy korzystania z iDziennika od 03.09.19 od godz. 18:00 dostępne będą na stronie szkoły w zakładce Dokumenty i regulaminy
O pozostałych kwestiach będziemy Państwa sukcesywnie informowali.
Życzę radosnego, pełnego optymizmu 
i pomyślności roku szkolnego 2019/2020, tak dla uczniów, rodziców, jak 
i pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły, a także dla wszystkich przyjaciół oraz sprzymierzeńców naszej placówki.
Niech przyświeca nam zasada wzajemnego szacunku i poszukiwania zawsze rozwiązań. Każda sytuacja, szczególnie ta trudna, niech będzie punktem wyjścia dla budowania przyszłości oraz wspólnego dobra. 
Zapraszamy do współpracy.......

Z poważaniem

Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy uczniów, rodziców, gości i przyjaciół szkoły
na inaugurację roku szkolnego 2019/2020,
która odbędzie się w dniu 2 września br.
o godz. 9.00 na dziedzińcu szkoły.
W przypadku niepogody uroczystość odbędzie się
w dwóch turach w holu głównym szkoły
o godz. 9.00 - klasy 0-III, a o godz. 9.30 - klasy IV-VIII.
Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Przechlewie

INFORMACJA - dotyczy braku dożywiania w szkole

W związku z zaplanowanymi ze względów bezpieczeństwa pracami:
1) remont kuchni szkolnej,
2) modernizacja instalacji cieplnej,
3) konieczna likwidacja istniejącego komina spalinowego
placówka nasza nie będzie miała możliwości zapewnienia dożywiania uczniów i wydawania innych posiłków minimum do końca września 2019 roku. Wyżywienie dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego będzie zapewnione.
W przypadku zmian przebiegu ww. prac będziemy Państwa o tym informowali.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
W spawach szczegółowych prosimy o kontakt – tel. 59 83 34 325.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
Wojciech Cezary Podgórski


Podstawowe wyposażenie ucznia klasy I

Pewnie niektórzy z was kompletują już przybory szkolne, dlatego poniżej do pobrania lista podstawowego wyposażenia dla uczniów klasy I.1 2 3 4 5 >

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami. W razie potrzeby zawsze służymy radą
i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły.

Każdy uczeń, rodzic, inna uprawniona osoba ma prawo zgłaszać uwagi dotyczące naruszania zasad uczciwego, sprawiedliwego, równego traktowania, a przede wszystkim ma prawo i obowiązek zgłaszać przypadki naruszania lub zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego
i fizycznego uczniów oraz osób przebywających na terenie szkoły.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

REALIZOWANE PROJEKTY

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Certyfikaty/podziękowania

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.