Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Archiwum 2019/2020 Archiwum 2018/2019 Archiwum 2017/2018 Archiwum 2016/2017 Archiwum 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

. .. ... " Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy " ... .. . O całym dziedzictwie, które daje Ziemia, z której wyrastamy należy jednak pamiętać do końca naszych dni ... .. . I jest powinnością Dzieci tej Ziemi inwestować to dziedzictwo i Swój potencjał, każdą chwilę dla odpowiedzialnie pojętego dobra Swojego, Swojej rodziny oraz godnie Siebie i owe źródła, z których czerpiemy siły reprezentować gdziekolwiek jesteśmy lub będziemy, a wszystko dla wartości i przyszłości ... .. . Gratulujemy Absolwentom rocznik 2020. Dziękujemy serdecznie Absolwentom, ale równocześnie całej kadrze pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi, pozostałym uczniom i uczennicom, wszystkim rodzicom, władzom i pracownikom Urzędu i Gminy Przechlewo, sprzymierzeńcom, partnerom szkoły za niespotykany na skalę historii świata i pełen wielkich wyzwań, trudu rok pracy. Regenerujcie teraz Absolwenci, uczniowie, członkowie zespołu pedagogicznego i niepedagogicznego szkoły, rodzice naszych uczniów, wszyscy Państwo - roztropnie jednakże - energię ... .. . by po wakacjach ... .. . ponownie budować " przyszłości gmach " ... .. .

Wszystkiego dobrego ... .. .
Udanych, radosnych ale bezpiecznych wakacji ... .. .

Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie

Informacja dla rodziców klas ósmych

Rodzice klas VIII proszeni są o odbiór osobisty Kart Zdrowia Ucznia.
Po karty zgłaszać się proszę do Przychodni zdrowia ESKULAP w Przechlewie w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach od 7.00 - 15.00


Ankieta - czerwiec

Drodzy rodzice i uczniowie,
na komunikator w dzienniku elektronicznym przesłaliśmy link do anonimowej ankiety
na temat pracy szkoły w miesiącu czerwcu br.Przesłanie odpowiedzi to tylko chwilka (ankieta to tylko trzy pytania), a wyniki pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować
pracę podczas ewentualnej konieczności dalszego kształcenia online (we wrześniu).
Uzyskane wyniki przyczynią się także do ciągłego podnoszenia jakości naszej pracy.

Dziękujemy za wypełnienie...
Wszystkiego dobrego...
Pozdrawiamy


Zakończenie roku szkolnego

Poniżej zamieszczamy harmonogram zakończenia roku szkolnego wraz z wytycznymi dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z tekstem.

Link do harmonogramu + wytyczne dotyczące zachowania zasad bezpieczeństawa


Ostatnie godziny na oddanie swojego głosu w ankiecie

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
jeszcze tylko dziś tj. 18.06.2020 r. do godziny 19.00
jest czas na oddanie swoje głosu w ankiecie.
Zachęcamy do oddawania głosu.
Wasze głosy są dla nas bardzo ważne...

Pozdrawiamy i życzymy dużo dobrego


Ważne - Ankieta na temat pracy szkoły ... .. .

Przypominamy, iż w dzienniku elektronicznym przesłaliśmy link do ankiety na temat pracy
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie w okresie IX.2015 r. do VI. 2020 r. Prosimy uczniów i rodziców o odpowiedzi - rzetelne i odpowiedzialne.
Przesyłane opinie i uwagi są dla nas bardzo cenne i pozwalają nam na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Zapraszamy do współpracy ...... Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego .........


Zwrot podręczników

Poniżej zamieszczamy harmonogram oraz zasady bezpieczeństwa podczas zwrotu podręczników do szkolnej biblioteki. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

Link do harmonogramu

Realizacja przyjmowania zwrotów podręczników i książek

Zasady obowiązujące podczas oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej


Drodzy Ósmoklasiści!

W ciągu najbliższych trzech dni czeka Was trud pisania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.
Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom
oraz umożliwiły realizację życiowych planów i marzeń.
Wierzymy, że lata nauki w szkole były nie tylko okresem wysiłku i ciężkiej pracy,
ale też zdobywania cennych doświadczeń i satysfakcji.
Zaufajcie sobie, uwierzcie we własne siły i możliwości, w to, że potraficie!
Pamiętajcie - gdziekolwiek będziecie - o Swoich korzeniach - godnie Ziemię Przechlewską
i Polskę reprezentujcie ... .. .

Grono pedagogiczne, Pracownicy i Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Ankieta na temat pracy szkoły

W dzienniku elektronicznym przesłaliśmy link do ankiety na temat pracy
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie w okresie IX.2015 r. do VI. 2020 r.
Prosimy uczniów i rodziców o odpowiedzi. Przesyłane opinie i uwagi są dla nas bardzo cenne i pozwalają nam na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Zapraszamy do współpracy ......
Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego .........


Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII

Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII.

Link do harmonogramu


Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

Poniżej link do wytycznych obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty. Prosimy rodziców i uczniów klas VIII o wnikliwe zapoznanie się z tekstem

Link do wytycznych


Informacja dla rodziców uczniów klas I-III uczęszczających na zajęcia do szkoły.
Informujemy, że od dnia 02 czerwca br. rodzice/upoważnione osoby nie mają obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. Uczniowie powyżej 7 roku życia mogą sami przychodzić do szkoły i z niej wracać. W razie potrzeby prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Pozdrawiamy Dyrekcja Szkoły

Ankieta - małe przypomnienie

Drodzy Rodzice i uczniowie, przypominamy i bardzo prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej pracy szkoły w czasie zdalnego nauczania. Szczegóły i link do ankiety został przesłany na komunikatorze w dzienniku elektronicznym.


Z okazji Dnia Dziecka


Terminarz konkursu kangur

Uwaga! Jeżeli uczeń nie brał udziału w próbnym konkursie Kangur - nadal może przystąpić do konkursu właściwego!

Terminarz konkursu KANGUR


Ankieta na temat pracy szkoły podczas zdalnego nauczania

Drodzy rodzice i uczniowie,
poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym przesłaliśmy ankietę na temat pracy szkoły podczas zdalnego nauczania. Prosimy o odpowiedzialne, zgodne z prawdą wypełnienie. Otrzymane wyniki pomogą nam w przyszłości podnieść jakość pracy naszej szkoły, a w przypadku konieczności kontynuowania zdalnego nauczania dopracować jego formy.


Z okazji Dnia Dziecka,
1 czerwca nie będzie zajęć dydaktycznych,
odbędą się zajęcia z wychowawcą.
Dzieci z grupy Słoneczka i uczniowie klas I – III,
przychodzą do szkoły według swojego planu zajęć./dotyczy tylko uczniów, którzy wrócili do szkoły/


Szanowni Rodzice Ósmoklasistów,

jeżeli ze względów zdrowotnych Państwa Dziecko nie możecie zakrywać ust i nosa, (Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów, pkt.2.7) bardzo proszę o zgłoszenie takiej sytuacji do K. Rybak, do jutra 29 maja br.
Informacja jest potrzebna do powiadomienia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności wyznaczenia odrębnej sali egzaminacyjnej dla ucznia.


Procedury organizowania zajęć opiekuńczych

Procedury organizowania zajęć opiekuńczych w klasach I-III


Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem

List dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
do Rodziców i Uczniów dotyczący podsumowania i zmian w zdalnym nauczaniu od 25 maja br.


Powrót do szkoły uczniów klas I-III - ważne informacje

Uwzględniając Państwa deklaracje posłania dziecka do szkoły informujemy, że wszyscy uczniowie będą uczyć się na pierwszej zmianie, tj.
uczniowie klas I A, IIA, III A - w godz. 8.00-9.40,
uczniowie klas I B, II B, III B - w godz. 8.15- 9.55.

Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pobytu ucznia w szkole.

1) Uczniowie przyprowadzani są do szkoły przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby zdrowe.
2) Przy wejściu do szkoły jest zamontowany dzwonek.
3) Uczniowie klasy I a, Ib, II a i II b wchodzą do szkoły wejściem głównym,
natomiast uczniowie klas III a i III b wchodzą do szkoły od strony Orlika.
4) Przy wejściu pracownik szkoły odbiera dziecko, mierzy mu temperaturę i odsyła do swojej klasy, gdzie czeka już na ucznia wychowawczyni.
5) W każdej klasie zapewniamy środki higieniczne zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela.
6) Uczeń siedzi pojedynczo w ławce z zachowaniem odległości. Posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym. Po zajęciach dydaktycznych uczeń zostawia podręczniki w szkole w swojej szafce.
7) Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8) Uczniowie w czasie przerw są pod nadzorem nauczyciela.
9) Po zajęciach rodzic lub upoważniona przez niego osoba odbiera dziecko ze szkoły.
10) Uczeń przed zajęciami, jak i po zajęciach dydaktycznych może także skorzystać z zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej. Świetlica szkolna czynna będzie w godzinach 7.00 – 15.00.

Prosimy Państwa o wydrukowanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na dokonanie pomiaru temperatury u dziecka oraz upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły przez inną osobę. Druki do pobrania poniżej. Podpisany druk należy przynieść 25.05.2020 r. i przekazać pracownikowi szkoły przy wejściu.
Pliki do pobrania:

Zgoda na pomiar temperatury dzicka

Upoważnienie do odbioru dziecka

Harmonogram przywozu/odwozu uczniów od dnia 25 maja br.

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Dyżur nauczycieli - online

Dzisiaj, tj. 22 maja br., w godzinach 15.30 - 18.00 będzie można komunikować się
z nauczycielami w sprawie wystawionych przewidywanych ocen z przedmiotów nauczania
i z zachowania. Dopuszcza się kontakt poprzez komunikator w iDzienniku lub telefoniczny.
W sytuacjach uzasadnionych możliwy jest kontakt w wyżej wymienionych kwestiach do wtorku 26.05.2020 r. do godz. 18.00.


Konkurs Kangur - harmonogram

Kliknij =>=> Harmonogram konkursu Kangur

Przypominam o konieczności zalogowania się i uzupełnienie danych w profilu ucznia na platformie Dzwonek.pl (zgodnie z podaną instrukcją i danymi logowania).
Koordynator konursu - p. Teresa Szczech


Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Poniżej zamieszczamy harmonogram oraz wytyczne dotyczace konsultacji dla uczniów klas ósmych, które rozpoczną się od dnia 25 maja br.

Kliknij =>=> Harmonogram + wytyczne konsultacji dla klas VIII


Lista przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Poniżej zamieszczamy listę uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Kliknij =>=> Lista uczniów klas pierwszych


Przywracamy zajęcia dydaktyczne w kl. I-III

Drodzy Rodzice,
poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym przesłaliśmy Państwu informacje dotyczące organizacji przez naszą szkołę zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo - wychowawczych w klasach I-III od dnia 25.05.br. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem oraz wypełnienie formularza deklaracji chęci posłania swojego dziecka do szkoły. Prosimy o terminowe wypełnienie go do jutra tj. 21.05 do godz. 12.00. Pozwoli nam to maksymalnie zaplanować działania logistyczne związane z zapewnieniem zajęć.

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Problemy z siecią Internet

W odniesieniu do docierających do nas informacji dotyczących problemów z siecią Internet wśród uczniów i nauczycieli informujemy, że mogą wystąpić problemy z przesyłaniem materiałów podczas zdalnego nauczania. Problemy, mogą wystąpić także podczas połączeń telefonicznych z wicedyrektorami oraz administratorem. Prosimy o cierpliwość. Jednocześnie informujemy, że w żadnym wypadku przyczyna nie leży po stronie szkoły, a spowodowana jest problemami technicznymi operatora sieci komórkowej.

Logowanie do MS Teams

Link do instrukcji logowania uczniów do MS Teams

Zmiana planu

Informujemy, że od dnia 4 maja br. lekcje będą się odbywały według nowego planu lekcji.
Prosimy o sprawdzenie w dzienniku elektronicznym


Poradnik - prowadzenie zajeć zdalnie

Polecamy poradnik prowadzenia zajęć zdalnie od CEN

Kliknij, aby przeczytać


Microsoft Office 365 już niedługo w naszej szkole

Wkrótce będziemy korzystali z nowego e-Dziennika / firmy Vulcan / dużo lepszego niż dotychczasowy - po naszej i innych szkół interwencji właściciel obecnego iDziennika zapowiedział wyjście z usług i programów dla szkół od I.IX.2020 / Dodatkowo będzie z nowym e-Dziennikiem zsynchronizowany pakiet Microsoft Office 365 oraz komunikator Microsoft Teems / będzie on funkcjonował obok już istniejącego Jitsi, który z kolei w wielu szkołach jest też stosowany / e-Dziennik Vulcana zostanie w pełni uruchomiony od. IX.2020 - komunikator i Office już niedługo. W ciągłym procesie zmieniamy się dla Państwa na lepsze ... .. . Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ten temat.:
Więcej informacji o MS Office 365


Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?

Bardzo Ważne !!! - Zdalne nauczanie - jak zapewnić bezpieczeństwo - stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, a w treści załącznik z pełnym poradnikiem w tej kwestii do wnikliwego zapoznania się i zastosowania przez nauczycieli, uczniów i rodziców / prosimy o przeprowadzenie przez nauczycieli i wychowawców rozmów, pogadanek w tej sprawie, tak by przygotować wszystkich uczniów / ale i rodziców / do zdalnej, lecz dobrze rozumianej formy pracy. Narzędzie / jak już pisaliśmy w Oświadczeniu Dyrektora Szkoły z dnia 06.04.2020 / - jakiekolwiek - jest neutralne - wszystko zależy od mądrości i odpowiedzialności jego użytkownika / użytkowników.:
Poradnik jak bezpiecznie prowadzić lekcje online.

Termin egzaminu ósmoklasisty


Życzenia świąteczne


Utrudnienia w funcjonowaniu dziennika

Ze względów techniczno-serwisowych w dniach 10 - 14 kwietnia mogą wystapić problemy z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego.


Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie
wraz z odniesieniem się do sytuacji społecznej w Polsce i na Świecie
w związku z pandemią koronawirusa i przeniesieniem się aktywności ludzi głównie do Internetu
oraz refleksje nt. przyczyn negatywnych zdarzeń ze wskazaniem rozwiązań
dotyczących zdalnego nauczania.

Prosimy o wnikliwe/pełne zapoznanie się z treścią oświadczenia wraz z poniższymi linkami

Treść Oświadczenia Dyrektora Szkoły

Link do telekonferencji dyrektorów o minusach i plusach, próbach zdalnego nauczania

Apel Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej


Przerwa Świąteczna


Informacja - ad zdalne nauczanie

Informuję, iż zgodnie z wcześniejszymi naszymi ustaleniami, trwają prace nad dalszym usprawnianiem
ikorektą naszego systemu zdalnego nauczania. Trwa zbieranie danych, konsultacje, analiza prawna
i analiza pracy. O ewentualnych rozstrzygnięciach zostaniecie Państwo poinformowani do dnia 05.04.br. / niniejsza informacja jest też zbiorczą odpowiedzią na feedback / kilkanaście głosów jakie do nas wpłynęły /. Do tego czasu obowiązują wytyczne MEN i inne przepisy nadrzędne stosowne w tej kwestii. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów i stosuje odpowiednie, zgodne z ww. wytycznymi - wybrane formy pracy.

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Listy przyjętych uczniów na rok szkolny 2020/2021

Poniżej publikujemy listy przyjętych uczniów do klas pierwszych oraz Punktu Przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021

Lista uczniów przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021

Lista uczniów przyjętych do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021


epodreczniki.pl - instrukcja dla ucznia

Instrukcja logowania na portalu epodreczniki


Drodzy Ósmoklasiści!
W ciągu najbliższych trzech dni czeka Was PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.
Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom.
Wierzymy, że lata nauki w szkole były nie tylko okresem wysiłku i ciężkiej pracy,
ale też zdobywania cennych doświadczeń i satysfakcji.
Zaufajcie sobie, uwierzcie we własne siły i możliwości, w to, że potraficie!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Szkoła z TVP

Nowy program na antenie TVP - Szkoła z TVP.
Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do skorzystania.
Link do ramówki


Informacja 27.03.2020 r.

Nowe uregulowania i wytyczne dotyczące zdalnego nauczania
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie – uzupełnienie i uściślenia


PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

BARDZO WAŻNE INFORMACJE W LINKU PONIŻEJ
EGZAMIN / w trybie online / ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 30.03 do 01.04.2020 r.

--> rozpoczynać się będzie każdego dnia o godz. 9:00
--> arkusze należy pobrać ze strony CKE
-->arkusze należy pisać / formę uzgadnia nauczyciel prowadzący i/lub wychowawca:

- w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
- na wydruku –należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
- korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem
(plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
- / darmowy edytor to m.in. Libre Office – ws. technicznych prosimy o kontakt z administratorem IT szkoły P. Karoliną Pawlak /

-->po ich napisaniu należy je podpisać i przesłać / jako dokument elektroniczny, skan, zdjęcie
w ciągu 1 h po egzaminie / na wskazany przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot w klasach ósmych i/lub wychowawcę adres e-mail lub przez iDziennik / będą oni z uczniami i rodzicami w kontakcie w tej sprawie /
-->Prace - arkusze sprawdzać będzie ww. nauczyciel w terminie do 1 tygodnia
--> Po sprawdzeniu prac – zostaną one omówione z uczniami i rodzicami

Pełne dane na temat egzaminu znajdują się w poniższym linku:
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Za koordynację egzaminów odpowiada Pani wicedyrektor Katarzyna Rybak, wychowawcy klas ósmych oraz nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych. Mają być oni w ścisłym kontakcie z uczniami i rodzicami, tak aby przygotowania, a następnie egzamin próbny, a później oficjalny przebiegły prawidłowo.

Prosimy o intensywne przygotowania i maksymalną pracę podczas egzaminu próbnego oraz właściwego, tak uczniów rodziców jak i nauczycieli, wychowawców.

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! Informowaliśmy Państwa o możliwości otrzymania darmowego komputera dla ucznia. Link został do państwa w dniu dzisiejszym przesłany. Tak jak napisano na stronie firmy, która zaproponowała taka pomoc na jedną szkołę przysługują tylko 3 sztuki. W pierwszej kolejności propozycja skierowana jest do uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Informujemy, że do nauczania zdalnego także wystarczy smartphone lub tablet.


Informacja 25.03.2020 r.

Uregulowania dotyczące zdalnego nauczania od dnia 26 marca 2020 r.

Instrukcja dla uczniów dot. korzystania z komunikatora Jitsi
Poniżej plan zajęć obowiązujący na czas zdalnego nauczania:
Plan kl. I-III od dnia 26 marca 2020 r.
Plan kl. IV-V od dnia 26 marca 2020 r.
Plan kl. VI od dnia 26 marca 2020 r.
Plan kl. VII-VIII od dnia 26 marca 2020 r.


Informacja

Dzisiaj do godz. 18:30 zamieszczone zostaną nowe uregulowania i wytyczne dotyczące zdalnego nauczania w naszej szkole zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Prosimy wówczas o uważne zapoznanie się z nimi i ścisłe stosowanie od czwartku 26.03.br.

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Chwilowe problemy z funkcjonowaniem Dziennika

Występują chwilowe problemy z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego. Nastąpiło przeciążenie serwera dostawcy usługi Dziennika - szkoła nie ma wpływu na brak możliwości zalogowania się do dziennika. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


Informacja

W dniu 25 marca (środa) w godz. 16.00 - 17.00 będzie dodatkowa możliwość odbioru podręczników przez rodziców uczniów.


Odbiór podręczników ze szkoły

W dniu 23 marca, poniedziałek prosimy rodziców uczniów klas 0 – III
oraz uczniów lub rodziców uczniów klas IV – VIII o odebranie podręczników, które pozostały w szkole. Podręczniki wydawać będzie p. Katarzyna Rybak.
Harmonogram w załączniku

Książki odbieramy w holu przy sekretariacie (wejście od tyłu szkoły) od pracownika szkoły. Do budynku wchodzimy pojedynczo. Przed wejściem ustawiamy się jeden za drugim, zachowując odległość 1 m.
PROSIMY WSZYSTKICH O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI.


Plan zdalnego nauczania

Poniżej znajduje się plan zdalnego nauczania według którego odbywać się będzie przesyłanie materiałów do uczniów naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.
Harmonogram obowiązuje od dnia 18.03.2020r.

Harmonogram klasy I-III
Harmonogram klasa IV
Harmonogram klasy V
Harmonogram klasy VI
Harmonogram klasy VII
Harmonogram klasy VIII


Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie z dnia 16. marca 2020r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie.
Zarządzenie Dyrektora Szkoły


Oferta programowa TVP Kultura od 16 do 20 marca 2020

W ramach swojej oferty TVP Kultura przygotowała zestawienie propozycji programowych dostosowanych do potrzeb uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się programy, filmy i Teatry Telewizji będące ekranizacją lektur obowiązkowych i uzupełniających. Poniżej prezentujemy godzinowy harmonogram w poszczególnych dniach od 16 do 20 marca br.
Link do ramówki programowej TVP Kultura dla uczniów

Specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży na TVP Vod Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie w paśmie TVP Vod czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów.
Link do ramówki programowej TVP Vod dla uczniów


Zdalne lekcje

Zostały udostępnione zdalne lekcje... korzystajcie
Link do strony z lekcjami online
Jeszcze raz przypominamy, iż w myśl wytycznych MEN i MZ oraz KPRM - zawieszenie pracy szkoły nie oznacza ferii - to czas, który należy poświęcić na realizację zadań związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i edukację i apelujemy o pełną współpracę w tym zakresie tak uczniów, rodziców jak i pracowników pedagogicznych. Prosimy nauczycieli i uczniów wraz z rodzicami, aby wykorzystać ten czas maksymalnie efektywnie. Proces ten będzie odpowiednio monitorowany.
Od dzisiaj, tj. 16.03.br nasza szkoła jest zamknięta. W sprawach arcy pilnych i jedynie kluczowych prosimy o telefon na nr 598334325 lub 734472393. Wszystkie sprawy mniej istotne odsuwamy w czasie. O dalszej pracy szkoły będziemy Państwa na bieżąco informowali.
Życzymy wszystkim dobrego poniedziałku.
Bądźcie zdrowi! Uważajcie Wszyscy na Siebie i Innych - to wspólna obywatelska powinność ... .. .

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Informacja o programach edukacyjnych w TV

Informujemy, iż Telewizja Polska na kanałach głównych oraz na kanale TVP ABC, TVP Historia, TVP Kultura i innych wprowadziła do swojej ramówki bardzo liczne programy edukacyjne z różnych przedmiotów i dziedzin, a także emisje filmów - adaptacji lektur szkolnych. Prosimy uczniów, rodziców
i nauczycieli o korzystanie z tej możliwości i maksymalne jej użycie dla dobra i przyszłości naszych uczniów.
W Internecie jest też niezliczona liczba stron i portali - w tym interaktywnych, które można świetnie użyć do celów bardzo efektywnego nauczania zdalnego - e-learning'owego. Wszystko zależy od odpowiedzialności Was uczniowie, rodziców i pracowników pedagogicznych. Należy też jak najbardziej zastosować w tym przypadku swoją kreatywność i przedsiębiorczość - jedne z 8 kompetencji kluczowych, które są w podstawie programowej kształcenia ogólnego każdej szkoły UE.
Wszystkiego dobrego ... .. .
Uważajcie Wszyscy na Siebie i Innych - to nasz obowiązek ... .. .

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Informacja dot. logowanie do iDziennik

Ze względu na potrzebę wdrożenia zdalnego komunikowania/uczenia się przez najbliższy czas, prosimy wszystkich uczniów i rodziców, którzy mają jakikolwiek problem z funkcjonowaniem iDziennika (zapomniane hasło itp.) o kontakt w dniach z Administratorem - p. Karoliną Pawlak e-mail: karolina.pawlak@szkolaprzechlewo.pl lub tel. 888679465.
Zapraszamy do kontaktu.


Informacja

W nawiązaniu do informacji wcześniejszej powiadamiamy, iż w dniu 13 marca br. szkoła dyżuruje jedynie w sposób bardzo ograniczony - zgodnie z wytycznymi podanymi przez administrację krajową. W razie potrzeby prosimy o kontakt. Dodatkowo informujemy, że w dniu 14-15 marca br. podamy zasady pracy zdalnej - e-learningowej nauczycieli/szkoły z uczniami. W myśl wytycznych MEN - zawieszenie pracy szkoły nie oznacza ferii - to czas, który należy poświęcić na realizację zadań związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i edukację - i apelujemy o pełną współpracę w tym zakresie tak uczniów, rodziców jak i pracowników pedagogicznych. Proces ten będzie odpowiednio monitorowany.

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Ważne informacje o pracy szkoły
i informacje profilaktyczne.

W związku z decyzją rządową i przygotowaniem do zamknięcia szkół od 16. marca br. oraz po uzgodnieniach z władzami Gminy Przechlewo informujemy, iż jutro, tj. 12 marca br. w szkole nie będą prowadzone lekcje. Zapewnimy jedynie, ale w sytuacji radykalnego braku możliwości sprawowania opieki przez rodziców, zajęcia świetlicowe. Dotyczy to wszystkich klas I-VIII oraz punktu przedszkolnego. Transport uczniów 12. marca br. działać będzie normalnie. Informacje na temat opieki i transportu uczniów 13. marca br. podane zostaną jutro, tzn. 12. marca br.

Od 16 do 25 marca br. wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, popołudniowe, szkolne oraz grup sportowych, także zewnętrznych będą zawieszone. Dotyczy to również boisk Orlik. Za okres 14 dni podczas zamknięcia szkoły przysługuje rodzicowi zasiłek opiekuńczy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt zdalny, telefoniczny. Informacje o dalszej pracy szkoły będą podane na stronach szkoły i poprzez iDziennik. Prosimy śledzić na bieżąco ww. nasze źródła oraz informacje podawane w mediach ogólnokrajowych. Dzisiaj też opublikujemy dodatkowe - ważne materiały dotyczące postępowania w związku z koronawirusem - ulotki, nr-y telefonów, itp..
Apelujemy o odpowiedzialną postawę obywatelską, zachowanie spokoju, solidarność, maksymalną ostrożność, higienę. Prosimy o unikanie spotkań oraz analizę ryzyka dla siebie i innych, a także dążenie do minimalizacji rozprzestrzeniania się koronawirusa i współpracę w razie zagrożenia z odpowiednimi służbami, w tym przekazywanie niezbędnych, mogących pomóc informacji.
Telefon do sztabu kryzysowego Gminy Przechlewo
- jedynie w sytuacjach kluczowych i uzasadnionych - 602827552

Koronawirus - materiały

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Informacja

W związku z decyzją rządową i przygotowaniem do zamknięcia szkół od 16. marca br. trwa uzgadniane szczegółów z władzami Gminy Przechlewo. Informacje o dalszej pracy szkoły zostaną podane w godzinach popołudniowych na stronach szkoły i poprzez iDziennik. Prosimy śledzić na bieżąco ww. nasze źródła oraz informacje podawane w mediach ogólnokrajowych

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Przechlewie


Z okazji Dnia Kobiet...

. .. ... Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom ... .. .
. . . . . . . . .. .. .. ... ... ... / Juliusz Słowacki / ... ... ... .. .. .. . . . . .

Z okazji święta / Dnia Kobiet - "Gwiazd i Kwiatów Świata" - w imieniu męskiej społeczności naszej szkoły składam piękne życzenia Wszystkim Paniom / Damom - na każdym etapie Waszego życia - absolutnej ... .. . miłości i mądrze realizowanego dążenia do spełniania Siebie oraz zdrowia i po prostu szczęścia ... .. .

Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Przechlewie

P.s. Panowie spieszcie się / odpowiedzialnie / kochać ... .. . Kobiety ... ..


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW
9 – 10 – 11 marca 2020 r.

Harmonogram rekolekcji:
Uczniowie klas I – III
1 lekcja – według tygodniowego planu zajęć
Wyjście do kościoła
9.00 – 10.15 – rekolekcje wielkopostne dla uczniów
Powrót do szkoły
od 4 lekcji – dalsze zajęcia edukacyjne według planu, do godziny 13.35
Uczniowie klas IV – VIII
1, 2, 3, 4 lekcja według tygodniowego planu zajęć
Wyjście do kościoła
12.00 – 13.15 – rekolekcje wielkopostne
Powrót do szkoły
13.35 – zakończenie zajęć edukacyjnych.
Odjazdy uczniów odbywają się według harmonogramu (tak jak w normalne dni nauki)


Pewne źródło informacji

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa znaleźć można na oficjalnej
rządowej stronie ===>>>Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.
oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego

Przypominamy, że została także uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia
w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Informacja

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w przypadku długotrwałego odwołania zajęć w szkole lub zamknięcia szkoły rodzicom przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Dodatkowo informujemy, że od dnia dzisiejszego wszystkie wyjazdy szkolne są odwołane do czasu ich odwieszenia. W/w sprawach prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Rybak lub sekretariatem szkoły.


Informacje dla Rodziców - rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej.

Minister Edukacji Narodowej wydał rekomendacje dla dyrektorów szkół zgodnie, z którymi informuję Rodziców i Opiekunów naszych uczniów, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
Ponadto:
1. Do szkoły nie będą przychodzili przeziębieni i chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
2. W naszej szkole odbyły się w czwartek 27 i piątek 28.02.br. pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Pani pielęgniarka omówiła ww. zasady i pokazała młodzieży jak należy prawidłowo myć ręce.
3. Wywiesiliśmy w widocznych miejscach w szkole, zamieściliśmy na stronie www szkoły i na facebooku instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej a propos profilaktyki koronawirusa
4. Informuję, że jeśli uczeń i Rodzic, nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
5. Informuję Rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
===>>Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

Wojciech Cezary Podgórski- dyrektor szkoły


Informacja

Poniżej informacja na temat środków ochronnych przeciw nowemu koronawirusowi.


17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek o kotach oraz czytane były fragmenty książki „Przygody Kota Filemona”. Z okazji tego święta biblioteka wraz ze świetlicą ogłosiły konkurs plastyczny „Kota portret własny”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Z dostarczonych prac zorganizowano wystawę pokonkursową.


Ważne - zmiana terminu

Informujemy, że z powodu obowiązków służbowych nastąpiła zmiana terminu spotkania
dla uczniów klas ósmych i ich rodziców dotyczącego poinformowania
o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
Spotkanie odbędzie się 27.02.2020r. o godz. 16.00.
Przepraszamy za utrudnienie i zapraszamy na spotkanie.


Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koczale

Piątkowe popołudnie (21.02.br.) upłynęło nam w temacie druku 3D, a to za sprawą wizyty uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koczale, dla których zorganizowaliśmy zajęcia w naszej pracowni. Nasi goście mieli okazję stawiać swoje pierwsze kroki w projektowaniu i druku 3D.Tłusty Czwartek w bibliotece…

Na zaproszenie Elżbiety Baran, dyrektor Gminnej Biblioteki im. Jana Kochanowskiego w Przechlewie dnia 20 lutego br. klasy II brały udział w niecodziennych warsztatach literacko-plastycznych traktujących o tradycji i zwyczajach Tłustego Czwartku. Zajęcia z dziećmi prowadziła p. Olga Stelmach. I aby tradycji stało się zadość na koniec warsztatów zostaliśmy poczęstowani pączkami z nadzieniem. Było twórczo i pysznie!


Jesteśmy przeciw HEJTOWI w sieci

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję przeciw hejtowi, której symbolem jest pomarańczowa sznurówka. Akcja miała na celu uświadomienie uczniom, że mowa nienawiści zawsze ma negatywne konsekwencje. Trollom i hejterom w sieci mówimy NIE.


Informacja dla uczniów klas ósmych

26 lutego 2020 r., środa o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie dla uczniów klas ósmych
i ich rodziców dotyczące poinformowania o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
Spotkanie odbędzie się na korytarzu przy gabinecie pedagoga szkolnego.
Czas trwania spotkania około 1 godziny. Obecność obowiązkowa.
Zapraszamy


Dla Wszystkich z całego serca życzę prawdziwej przyjaźni i życzliwości,
ogromu wrażliwości i wyrozumiałości oraz bezinteresownej miłości.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie
Wojciech Cezary Podgórski


VII Bal Karnawałowy

Zapraszamy na VII Bal Karnawałowy organizowany przez Radę Rodziców


Rekrutacja

Informujemy, że od dnia 3 lutego 2020r. zostaje uruchomiona rekrutacja do Punktu Przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce REKRUTACJA.


Nowy Plan lekcji

Informujemy, że jest już dostępny nowy plan lekcji, obowiązuje od dnia 27 stycznia br.


Ferie w szkole...

Dzień 1 - kreatywne budowanie
14 stycznia br. był dla nas dniem kreatywności i pomysłów budowaliśmy wieżę z makaronu spaghetti. Na początku zadanie wydawało się proste, ale z każdym kolejnym piętrem robiło się ciekawiej. Budowaliśmy nie tylko wieżę, ale również umiejętność współpracy. Mistrzami "budownictwa" okazali się Szymon i Wojtek... ich budowla robiła wrażenie...
dzień 2 - eksperymentowanie z AR, programowanie i robotyka
W dniu 15 stycznia br. podczas zajęć w ramach ferii eksperymentowaliśmy z rozszerzoną rzeczywistością AR (Augmented Reality), czyli łączyliśmy świat rzeczywisty z wirtualnym... osiągając efekt wow! - Sami zobaczcie na zdjęciach... ale to nie wszystko było też trochę programowania, zabawy z hologramem, który dla uczniów okazał się super...no i roboty, które uwielbiają chłopcy.
dzień 3 - zajęcia kulinarne
16 stycznia br. uczniowie mieli okazję wspólnie z p. Iwoną Daćko - pracownikiem naszej szkolnej kuchni przygotować przepyszne gofry, które każdy mógł przyozdobić według swoich upodobań. Najwięcej radości dostarczyły dzieciom wspólne przygotowania. Dziękujemy p. Iwonie za pomoc – bo nasze gofry wyszły wyśmienite.


Ferie....

Życzę wszystkim, a szczególnie uczniom naszej szkoły - udanych, ale bezpiecznych ferii zimowych.... Kilka rad i uwag na temat bezpieczeństwa zamieściliśmy poniżej.......
Są one też w zakładce o bezpieczeństwie na stronie internetowej naszej placówki....
Kilka rad o bezpieczeństwie podczas ferii
Do szkoły wracamy 27.01.2020 r.
Dziękuję jednocześnie wszystkim, tj. uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom, partnerom, przyjaciołom szkoły za świetny I semestr roku szkolnego 2019/2020.

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/20

W ciągłym, stałym procesie podnosimy jakość pracy szkoły............
Dla Państwa zmieniamy się na lepsze..................
Zapraszamy do współpracy..........

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Przechlewie


Propozycja zajęć w czasie ferii zimowych

Dla tych wszystkich, którzy nie mają żadnych planów na czas ferii mamy propozycję zajęć...
więc jeśli dopadnie cię nuda, to czekamy...
14.01 (wtorek) 10.00 - 11.30 - Kreatywne budowle.
15.01 (środa) 10.00 - 11.30 - Programowanie i robotyka.
16.01 (czwartek) 10.00 - 12.00 - Zajęcia kulinarne.

Zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Spotykamy się w sali nr 4


Spotkanie z policjantem

Dnia 10 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem, na którym rozmawialiśmy o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie podczas zimowego odpoczynku, bądźcie rozważni i odpowiedzialni.


Bal karnawałowy klas 0-III

W dniu 8 stycznia br. uczniowie klas młodszych bawili się na balu karnawałowym. Na sali gimnastycznej zrobiło się bajkowo, a to za sprawą barwnych strojów uczniów. Wszyscy uczniowie znakomicie się bawili... Była radość i zabawa...


Zebranie Rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r.
Porządek spotkania:
16.30 – 17.00 – Zebranie ogólne / w stołówce szkolnej /
Podsumowanie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 2019/2020
oraz podsumowanie pracy
17.00 – 17.30 – zebrania klasowe z wychowawcami.
17.30 – 18.00 – konsultacje indywidualne z nauczycielami.


Na Bożonarodzeniowy czas...


Wycieczka edukacyjna – Francja - Lazurowe Wybrzeże

Zwiedzaliśmy już Włochy, byliśmy też w Londynie, a teraz zapraszamy uczniów do zapisów na wspaniałą wycieczkę edukacyjną Francja - Lazurowe Wybrzeże (MONACO, MONTE CARLO, CANNES, NICEA, SAINT TROPEZ). Wycieczka odbędzie się w dniach 31.05 – 06.06.2020. Zapisów prosimy dokonywać w sekreteriacie szkoły do dnia 15 stycznia 2020r.
Więcej informacji: na naszej stronie Wycieczki zagraniczne lub w sekretariacie szkoły,
u dyrektora lub p. Karoliny Pawlak


Godziny pracy sekretariatu szkoły

Sekretariat szkoły
między świętami a Nowym Rokiem 2020
czynny będzie
w godzinach od 9:00 do 11:30


Ostatni dzień przed przerwą Bożonarodzeniową jest zawsze wyjątkowy, pełen pięknej atmosfery...

W tym roku uczniowie klasy VIa wraz z p. Anną Nowakowską oraz p. Anną Rybką-Orłowską przygotowali fantastyczną, niosącą mnóstwo najgłębszych refleksji akademię. Po uroczystym apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się na wspólne klasowe świętowanie.


Gwiezdne Wojny Skywalker. Odrodzenie

W czwartkowe popołudnie / 19.12.19 r. / kilkunastu uczniów naszej szkoły wybrało się do kina na premierę filmu Star Wars, który przeniósł nas w klimat fantasy. Poprzez ukazaną w filmie odwieczną walkę dobra ze złem pobudził do refleksji nad poszukiwaniem swojej tożsamości i przynależności... Wyjazd jest częścią cyklu wspierania najaktywniejszych i zaangażowanych w różne działania, naukę i pracę uczniów szkoły. Jest też jednym z wielu elementów działań na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki.


Jasełka...

W czwartek 19.12.2019r. obejrzeliśmy w GCK jasełka, w których udział brała młodzież naszej szkoły. Inicjatorem przedstawienia był ks. Jacek Karwasz.


W ten świąteczny czas…

„Jesteśmy jak święty Mikołaj” – pod takim hasłem dzieci z klasy II b obchodziły klasowe mikołajki. 18 grudnia br. uczniowie uczestniczyli w warsztatach bożonarodzeniowych w chojnickim Muzeum Historyczno-Etnograficznym. Głównym zadaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej „Kartka świąteczna z Aniołkiem”.


,,Świąteczne warsztaty”

Uczniowie klas piątych skorzystali z oferty Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach i wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia podjęli się próby artystycznej polegającej na malowaniu na szkle. Motywem przewodnim była szopka bożonarodzeniowa. Każdy z uczestników mógł się przekonać, że zajęcia plastyczne, uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę, mogą realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwoju młodego człowieka. W pracy uczniowie musieli wykazać się pomysłowością i twórczym podejściem. Dzięki warsztatom, w relaksującej atmosferze, obudziły się pokłady twórcze naszych podopiecznych, które drzemały w nich i samych uczestników miło zaskoczyły.


Klasa I b na spotkaniu z Mikołajem

Święta tuż, tuż, a więc rodzice dzieci z klasy I b z tej okazji zrobili swoim pociechom wspaniały prezent, wypad do Galerii ,, Brama Pomorza”. To był wspaniały dzień pełen zabaw. Dzieci korzystały z różnych atrakcji: trampoliny, zjeżdżalni, labiryntów, pokonywały tor przeszkód oraz spotkało ich wiele innych przyjemności. Było bajkowo i kolorowo. Wielkim przeżyciem dla dzieci było spotkanie z Mikołajem, od którego każde z nich otrzymało prezent. Wszystkim dopisywał świetny humor, trudno było opuścić to wspaniałe miejsce. Brawo Rodzice!


Kształcenie teatralne, kulturowe i społeczne

W ramach rozpoczętego w 2015 r. cyklu kształcenia teatralnego, kulturowego i społecznego w dniu 17.12.19 r. byliśmy w teatrze dramatycznym w Koszalinie. Wyjazd jest częścią premiowania najaktywniejszych uczniów z Samorządu Uczniowskiego, wyróżniających się edukacyjnie, społecznie oraz w sporcie. Uwrażliwienie na aspekty moralne i zagrożeń dla młodzieży w świecie multimediów i pozorów współczesnego, wirtualnego świata było treścią rewelacyjnego spektaklu opartego na języku bliskim młodzieży, tj. najnowszej cyfrowej technologii. Spektakl miał wzbudzić katharsis - oczyszczenie i przestrzec przed złudzeniami i maskami jakie dla samoobrony zakładają młodzi ludzie. Ww. wyjazd edukacyjny 21 naszych uczniów odbył się w partnerstwie ze Szkołą Społeczną w Człuchowie oraz Radą Rodziców. Wyjazd był współfinansowany przez Dyrektora szkoły i wspomnianą Radę Rodziców. Były też drobne wpłaty uczniów. Ufamy, iż cykl promocji zaangażowania w naukę i na rzecz szkoły będzie motywacją do pracy, wysiłku i budowania dobra każdego ucznia, uczennicy, ich rodzin oraz przyszłości całej społeczności Gminy Przechlewo. Dziękuję Pani Małgorzacie Maślanka opiekunce SU, która bardzo pomogła w organizacji i podczas wyjazdu. Dziękuję także Radzie Rodziców. Całość jest jednym z elementów procesu podnoszenia jakości pracy naszej placówki.


Dobroć okazywana innym, zawsze do nas powróci...

18 grudnia br. od samego rana uczniowie przygotowywali i pakowali to wszystko co udalo się zebrać podczas naszej zbiórki na rzecz wychowanków Domu Dziecka, a zebraliśmy naprawdę dużo. Wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze szkolne dzielenie dobrem jesteśmy wdzięczni.


Teatralne programy profilaktyczne

W przedświątecznym zabieganiu znaleźliśmy czas na odrobinę refleksji nad naszym życiem, a wszystko to za sprawą Teatru Kurtyna i profilaktycznych spektaklów teatralnych pt.: Wygrać życie oraz Super żart. Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie spektaklu.


O pasji podróżowania, pingwinach i lodowcach...

9 grudnia br. gościliśmy w naszej szkole p. Piotra Horzelę, który w niezwykle ciekawy i interesujący sposób opowiedział uczniom o swoich wyprawach, fokach i pingwinach. Dzięki tej fantastycznej lekcji zapewne w niejednym obudziło się pragnienie podróżowania, które pozwala poznawać świat, różnorodność kulturalną oraz samego siebie. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie. Dziękujemy także Radzie Rodziców za sfinansowanie spotkania.


Świąteczne tradycje w 3b

KLASOWY MIKOŁAJ, który obdarował wszystkich pięknymi świątecznymi PODUSZECZKAMI-PRZYTULANKAMI. 10 grudnia - WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach. Tworzyliśmy kartki świąteczne z ANIOŁKIEM.


Wizyta dzieci z punktu przedszkolnego w sekretariacie
i u dyrektora szkoły

Piękna inicjatywa, wzruszająca, pełna ciepła i wielkich serc podopiecznych punktu przedszkolnego, ich wychowawczyń oraz opiekunki, tj. Pani Marzeny Gajo, Pani Barbary Rudnik i Pani Haliny Szreiber.
A rękodzielnicze ozdoby świąteczne wykonane z dziećmi przez Panią Halinę są absolutnie fantastyczne.


Ho, ho, ho!

Dzisiaj tj. 6 grudnia gościł w naszej szkole Mikołaj. Podobno odwiedza tylko grzeczne dzieci, do nas jednak zajeżdża każdego roku... hmmm... to oczywiste, bo w naszej szkole wszyscy uczniowie są grzeczni i wspaniali


Mikołajki na sportowo w kl. I-III


Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach 29 - 30 listopada nasi uczniowie brali udział w świątecznej zbiórce żywności organizowanej corocznie przez Banki Żywności. Dzięki bezinteresownej pracy naszych uczniów - wolontariuszy została zebrana żywność, która zostanie przekazana najbardziej potrzebującym. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz tym wszystkim, którzy, wsparli zbiórkę. Jesteście wspaniali.


Harmonogram Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem
w dniach 3 – 5 grudnia 2019 r.

03.12.2019 (wtorek) 09:00 – 11:00 - Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty
z Operonem – JĘZYK POLSKI
(czas trwania 120 minut)
04.12.2019 (środa) 09.00 – 10.40 - Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty
z Operonem – MATEMATYKA
(czas trwania 100 minut)
05.12.2019 (czwartek) 09.00 – 10.30 - Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty
z Operonem – JĘZYK ANGIELSKI
(czas trwania 90 minut)

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne życzą powodzenia
oraz dobrego sprawdzenia swojej wiedzy wszytskim uczniom klas ósmych.


Dyżur nauczycieli

W dniu 04 grudnia br. (środa) odbędzie się dyżur nauczycieli.
16.30 - 17.00 - zebrania klasowe z wychowawcami,
17.00 - 17.45 - konsultacje indywidualne z nauczycielami.
Zapraszamy wszystkich rodziców.
Wszyscy rodzice, którzy mają problem związany z korzystaniem z dziennika elektronicznego będą mogli skorzystać z pomocy p. Karoliny Pawlak w godz. 16.30 - 17.45 w sali nr 4

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
Wojciech Cezary Podgórsk
i


Andrzejki w klasie IIa i Ib

Uczniowie z klasy II a miło spędzili andrzejki przy wróżbach i tańcach, które prowadził klasowy ,,DJ". Do utworzenia miłego, dyskotekowego nastroju wykorzystano także kolorową kulę. W klasie Ib czas andrzejek upłynął pod znakiem wróżb i dobrej zabawy.


Dzień Życzliwości

21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W ramach tego dnia grupa uczniów wraz z p. pedagog i p. Karoliną udała się do urzędów i instytucji w naszej miejscowości, aby złożyć od całej społeczności szkolnej życzenia - samych pozytywnych chwil na każdy dzień pracy. Na pamiątkę obdarowywaliśmy uśmiechniętą buźką wydrukowaną w naszej drukarce 3D oraz kartką z życzeniami. W szkole uczniowie zostali obdarowani jabłkami oraz życzeniami od p. pedagog. Na korytarzach widniały pozytywne cytaty i sentencje. Pamiętajmy jednak, że każdy dzień powinien być pełen życzliwości i uśmiechu, a więc bądźmy życzliwi każdego dnia nie tylko od święta.


Informacja


Warsztaty chleba

20 listopada klasa 3b pojechała do Swornegaci na warsztaty chleba. Dzieci poznały proces wyrabiania i wypiekania chleba. Obejrzały ciekawą prezentację n/t szacunku, wartości i znaczenia chleba w naszej polskiej tradycji i kulturze. W czasie wypieku zwiedzały DOM RĘKODZIEŁA LUDOWEGO - podziwiały wystawę twórców ludowych (rzeźby, obrazy hafty, wikliniarstwo), zachwycały się starymi, tradycyjnymi przedmiotami używanymi w gospodarstwach domowych. Zajęcia bardzo się podobały, do tego stopnia, że wielu chce zostać w przyszłości piekarzami. Dumni z własnymi pachnącymi bochenkami i certyfikatem ,,MAŁEGO PIEKARZA" wróciliśmy do Przechlewa.


Wywiad z weterynarzem

Jakimi chorobami można zarazić się od zwierząt? Dlaczego nie można wchodzić do lecznicy podczas operacji?, Czego nie powinny jeść psy?, Czy koń potrafi spać na stojąco?, Czy kot może mieć katar?, Co to jest ptasia grypa?, Czy trzeba szczepić zwierzęta? Jak ustrzec psy, koty przed pchłami i kleszczami? , Czy lubi Pan swoją pracę?- na te i inne pytania odpowiedzi udzielał uczniom klasy II b p. Marek Szumski, lekarz weterynarii. Spotkanie odbyło się 18 listopada w związku z tematem tygodniowym „Zwierzęta wokół nas” i tematem dziennym „Wywiad z weterynarzem”. Pytania do wywiadu dzieci wcześniej przygotowały w domu. Pan Marek dodatkowo opowiedział o swojej pracy, sposobach opieki oraz leczenia zwierząt dużych i małych. Na koniec spotkania dzieci otrzymały od gościa breloczki.


Komórki pełne kreatywności

Uczniowie klas V w ramach zadania dodatkowego z biologii wykonywali modele komórek. Rezultaty są imponujące. Modele przyciągają wzrok i zachwycają pomysłowością i wykonaniem. Brawo uczniowie klas V.

Więcej zdjeć na naszym szkolnym profilu FB


Spotkanie z weterynarzem

19.11.2019r. na lekcji w klasie II a przeprowadził pogadankę lekarz weterynarii Pan E. Foerster. Opowiedział dzieciom o pracy weterynarza, pokazał interesujące materiały na temat zwierząt oraz omówił, jak należy opiekować się naszymi milusińskimi. To była bardzo ciekawa lekcja.


Twórczo i inspirująco...

14 listopada br. kilkunastu uczniów wraz z p. Karoliną i p. Iwoną wybrało się do Torunia. Odwiedziliśmy Młyn Wiedzy gdzie braliśmy udział w warsztatach programowani w pracowni multimedialnej. Był także czas na eksplorowanie wystaw interaktywnych po których przewodnikiem była nasza naturalna ciekawość świata;) Następnym punktem wyjazdu była wizyta w Niewidzialnym domu, gdzie zanurzyliśmy się w ciemność, która otworzyła nam oczy na świat w jakim funkcjonują osoby niewidome. Jest to miejsce szczególne, które otwiera umysł i uwrażliwia serce. Niesamowita lekcja empatii, którą zapamiętamy na długo.


Spotkanie autorskie

13 listopada 2019 r. na zaproszenie pani Dyrektor Gminnej Biblioteki w Przechlewie, uczniowie klas siódmych wraz z panią pedagog uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Filipem Porębskim, osiemnastolatkiem pochodzącym z Silna. Filip jest autorem sztuki teatralnej pt.: „Słońce na polu minowym”, a także książek dla dzieci pt.: „Zosia i Maks czyli afera za dużych spodni” oraz „Banda nieudaczników”, które mam zaprezentował. Młody pisarz swoje spotkanie rozpoczął od przedstawienia siebie i opowiedział mam o swoich zainteresowaniach literaturą oraz co skłoniło go do pisania książek i skąd czerpie do nich historie. Następnie zaproponował młodzieży zabawę w konferencję prasową. Siódmoklasiści zadawali pisarzowi pytania zarówno dotyczące spraw osobistych, jak i związanych z twórczością, której jest autorem. Spotkane z Filipem odbyło się w miłej atmosferze, które zakończyło się przeświadczeniem, że warto rozwijać swój talent.


Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przechlewo

W dniu 10.11.19 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przechlewo z okazji Święta Niepodległości. Zawody zostały rozegrane na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie. W turnieju wzięły udział 4 drużyny z terenu Gminy Przechlewo. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, trzy najlepsze - pamiątkowe puchary a najlepsi zawodnicy-statuetki. Nagrody wręczali: Zastępca Wójta Gminy Przechlewo p. Jan Gajo oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przechlewie p. Wojciech Podgórski. Nagrody ufundował również Przewodniczący Rady Gminy Przechlewo p. Leszek Łozowicki Zawody rozegrane zostały w przyjacielskiej atmosferze i duchu fair play.Niepodległość...

Dnia 8.11.2019 r. uczniowie klas siódmych (pod kierunkiem: Gabrieli Drozd i Anity Sas, przy pomocy Anny Rybki – Orłowskiej i Krystyny Barton) przygotowali i zaprezentowali fakty związane z losem Polski walczącej o niepodległość pod hasłem POCIĄG DO WOLNOŚCI. Występ urozmaiciły pieśni patriotyczne oraz nowoczesny taniec z flagami. Nasi szkolni aktorzy, piosenkarze i tancerze występowali nie tylko dla pozostałych uczniów naszej szkoły, zaproszono również domowników GOPS. W godzinach popołudniowych uczniowie przypomnieli historię naszego kraju w GCK, w Przechlewie. Dnia 11.11.2019 r. również uczniowie klas siódmych przekazali zebranym przy pomniku uczestnikom symboliczny fragment historii w postaci „Reduty Ordona” i pieśni patriotycznych.


Warsztaty "LITERACKA KUCHNIA POLOWA”

18 października 2019 r. klasa I b wzięła udział w warsztatach ,,LITERACKA KUCHNIA POLOWA” zorganizowanych przez Panią dyrektor Elę Baran w Gminnej Bibliotece w Przechlewie. Dzieci wymyślały słowa, które nie znajdują się w ,,SŁOWNIKU JĘZYKA POLSKIEGO”, następnie wykonały ilustracje do tych słów, wrzuciły je do wielkiego garnka i po losowaniu próbowały odgadnąć co znajduje się na obrazkach. Było przy tym dużo śmiechu i dobrej zabawy. Dziękujemy za zaproszenie oraz słodki poczęstunek.


Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne

Dnia 16 października 2019 r. z inicjatywy p. Pedagog uczniowie klas ósmych mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach profilaktyczno-terapeutycznych, których tematem była szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień i profilaktyka HIV/AIDS w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkole Życia” w Wandzinie. Na wstępnie p. Magda oprowadziła nas po terenie ośrodka i opowiedziała na czym polega ergoterapia, czyli terapia poprzez pracę. Następnie zostaliśmy poczęstowani warzywami i owocami oraz słodkościami. Po posiłku udaliśmy się do sali terapeutycznej gdzie odbyły się warsztaty poprowadzone przez p. Martę, terapeutkę. Wycieczka w Eko „Szkole Życia” w Wandzinie, to żywa lekcja, która poszerzyła wiedzę uczniów nie tylko z profilaktyki uzależnień, ale także pokazała jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.Dyżur nauczycieli

W dniu 23 października (środa) odbędzie się dyżur nauczycieli.
16.30 - 17.00 - zebrania klasowe z wychowawcami,
17.00 - 17.45 - konsultacje indywidualne z nauczycielami.
Zapraszamy wszystkich rodziców.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
Wojciech Cezary Podgórsk
i


Pamiętamy o zmarłych nauczycielach...

"Śmierć nie jest kresem naszego istnienia,
żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia"

A. Einstein

W dniu dzisiejszym (15 października br.) uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z p. Kasią, Basią i Karoliną odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty, spoczywających na Przechlewskim cmentarzu. W atmosferze zadumy zapaliliśmy znicze i wspominaliśmy, tych którzy kształtowali młode pokolenia...Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019r. na piątej godzinie lekcyjnej w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy VI c pod kierunkiem wychowawcy p. R. Borowskiej. W programie artystycznym uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie apelu głos zabrała wicedyrektor szkoły p. Milena Weltrowska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły.


II Szkolny Przegląd Talentów

W dniu 11 października odbył się w naszej szkole II Przegląd Talentów. W tegorocznej edycji wzięło udział pięcioro uczestniczek, które zaprezentowały się w różnych kategoriach: taniec: Zosia Iwankowicz i Hania Formela, śpiew: Dominika Zimmerling, Julia Prus, Maja Brus. Każda z uczestniczek otrzymała drobny upominek oraz medal, który jest szczególny i niepowtarzalny, bo wydrukowany na naszej drukarce 3D. Wszystkim bardzo dziękujemy za występ i ogromną odwagę.


Szkolny zespołowy Turniej Gry w Scottie Go!

W dniu 9 października br. w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek 2019, p. Karolina Pawlak oraz p. Iwona Mierska zorganizowały Szkolny zespołowy Turniej Gry w Scootie Go. Przez 60 min uczniowie rywalizując ze sobą musieli wykazać się kreatywnością i logicznym myśleniem podczas rozwiązywania zadań z bohaterem gry - co niekiedy nie było łatwe.


,,W krainie mitów"

8 października uczniowie klas V udali się na sztukę ,,W krainie mitów". Spektakl wystawił wrocławski Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza. Spotkanie z mitologią znacząco wpłynęło na edukację bohaterów, zmieniło ich postawy i charaktery. Sztuka przybliżyła i przypomniała mitologię, a wrażenia po obejrzeniu spektaklu na długo zostaną w pamięci naszych uczniów.

Informujemy, że dane o składce na ubezpieczenie znajdują się w zakładce:
"Dla Rodziców -> Ubezpieczenie NNW uczniów".
Natomiast informacje o wpłatach na Radę Rodziców znajdują się w zakładce:
"Nasza szkoła -> Rada Rodziców".

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 r. uczniowie klas V-VI wzięli udział w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Wszyscy świetnie liczyli i zdobywali kolejne etapy matematycznej zabawy. Wśród uczniów zostali wyłonieni Mistrzowie Tabliczki Mnożenia!


Niećpa 2019

4 października kilkunastu uczniów naszej szkoły wraz z p. Karoliną Pawlak oraz p. Anną Rybką Orłowską wzięli udział w imprezie profilaktycznej "Niećpa", która jest częścią ogólnopolskiej akcji poświęconej profilaktyce uzależnień. Jako support zagrał zespół STO%, który nie tylko zaserwował nam kawałek dobrego rocka, ale także skłonił słuchaczy do refleksji nad własnym życiem oraz tym wszystkim co w nim najważniejsze - miłości przyjaźni i rodzinie, a wszystko to dzięki prelekcji Piotra Nagiela, wokalisty zespołu. Gwiazdą wieczoru był zespół Blue Café, który swoimi największymi hitami przyciągnął tłumy młodzieży pod scenę... a fenomenalny popis perkusisty zachwycił wszystkich. Wróciliśmy pełni pozytywnych emocji, refleksji i przemyśleń. Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie wyjazdu.


Akcja profilaktyczna dla kierowców

Dnia 4 października odbyła się akcja profilaktyczna dla kierowców "Bezpieczny za kierownicą", której celem było uświadamianie kierowców o skutkach prowadzenia pojazdu po alkoholu. Patrol policyjno-młodzieżowy rozdawał ulotki oraz odblaski dla dzieci.Światowy Dzień Uśmiechu

W piątek 4 października cała nasza szkoła była pełna uśmiechu, a to za sprawą Światowego Dnia Uśmiechu. W tym dniu uczennice z klasy VII obdarowały żółtymi uśmiechniętymi buźkami wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły.


14 października br.

Uprzejmie informujemy/przypominamy/, iż dzień 14 października br. (poniedziałek), obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
Wojciech Cezary Podgórski


Zmiana planu

Informujemy, że od dnia 30 września nastąpiła niewielka zmiana planu lekcji. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Wojciech Cezary Podgórski


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W dniu 27.09.2019 r. w naszej szkole odbyło się głośne czytanie uczniom klas O-III. W tym dniu starsi koledzy z klas VII i VIII, czytali uczniom wybrane opowiadania znanej książki Renaty Piątkowskiej „Gang słodziaków”. W nagrodę, za grzeczne wysłuchanie ciekawych historyjek, każde dziecko otrzymało pamiątkową zakładkę.


Lekcja garncarstwa

25 września uczniowie kl. III a odwiedzili jedną z niewielu pracowni garncarskich w Polsce - Żywe Muzeum Garncarstwa Tradycyjnego Rodziny Arkuszyńskich w miejscowości Sokole. Dzieci z dużym zainteresowaniem poznały historię tego starego zawodu, obejrzały galerię wyrobów garncarskich oraz zobaczyły tradycyjny piec do wypalania naczyń. Bardzo dużo satysfakcji i radości dały dzieciom warsztaty garncarstwa. Każdy uczeń pod czujnym okiem mistrza Jarosława wykonał naczynie metodą wałeczków i przy kole garncarskim. Wycieczka zakończyła się wspólnym grillem i zabawami w pięknej, leśnej scenerii.


Wycieczka do Londynu 16-21 września 2019r.

Najlepsza lekcja języka, kultury, historii, ekonomii, internacjonalnego i globalnego podejścia do swoich możliwości, poczucia bycia obywatelem świata i umiejętności odnajdywania się w bardzo dużej - 13 - milionowej aglomeracji. W dniach 16-21 września br. kilkunastu uczniów naszej szkoły wraz z p. Wojciechem Podgórskim i p. Karoliną Pawlak zwiedzało Londyn. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in. fascynującą panoramę Londynu ze słynnego London Eye, Pałac Buckingham, Tower Bridge, London Bridge, British National Museum, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, Natural History Museum oraz Science Museum. Nie zabrakło także czasu na zakupy w Primarku i M&Ms World. Spacerując najsłynniejszymi ulicami Londynu oraz podróżując metrem poczuliśmy atmosferę londyńskiego życia. Zakwaterowanie u brytyjskich rodzin stworzyło okazję do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego w codziennych sytuacjach oraz było szansą na poznanie kultury brytyjskiej. Naszą przygodę z Londynem zakończyliśmy stojąc na południku "0" w Greenwich. Wyjazd był kolejnym etapem - zapoczątkowanego 4 lata temu przez Dyrektora szkoły Wojciecha Podgórskiego - cyklu kształcenia europejskiego i lingwistycznego oraz myślenia w ramach motta "wszystko jest możliwe i zależy jedynie od paradygmatu postrzegania swojego potencjału" . Do Londynu i w drodze powrotnej przebyliśmy trasę przez Niemcy, Holandię, Belgię oraz Eurotunel pod kanałem La Manche. To była podróż inspiracji. Wróciliśmy bogatsi o nowe, świetne doświadczenia... Wspaniałą rolę odegrała Pani Karolina Pawlak jako opiekun, ale też jako osoba wspierająca wszystkich naszych uczniów oraz dokumentująca fotograficznie i filmowo tę niesamowitą podróż. See you later London... & whole World......

Więcej w galerii


Technologia druku 3D w naszej szkole.

Rozpoczynamy fascynującą przygodę z drukiem 3D. Nasza drukarka została już rozpakowana, skonfigurowana i przygotowana do pracy. Działa wyśmienicie, wydrukować można niemal wszystko, jedynym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Poniżej zdjęcia naszych pierwszych wydruków, radość tworzenia ogromna, a to dopiero początek... nasi uczniowie już układają w głowie swoje projekty kolejnych wydruków 3D. Wszystkich uczniów, którzy chcą rozpocząć przygodę z drukiem 3D zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne - ruszamy od października/ bliższe informacje zamieścimy już niedługo.


Narodowe Czytanie

Dnia 7 września br. młodzież naszej szkoły brała udział w Narodowym Czytaniu, które odbyło się w Bibliotece Gminnej w Przechlewie. Czytaliśmy "Katarynkę" Bolesława Prusa.


Zebranie rodziców

Informujemy / wiadomość rozszerzająca w stosunku do wcześniejszych komunikatów na stronie szkoły
i fb /, iż w dniu 12.09.2019 r. o godz. 16:30 odbędzie się zebranie rodziców.

Porządek zebrania:

1) Zebranie ogólne w stołówce szkolnej
a) 16:30 - informacje Rady Rodziców / wybór rad oddziałowych rodziców, ubezpieczenie oraz określenie wysokości składki na Radę Rodziców
b) część szkoleniowa - obowiązkowa - dot. iDziennika
c) informacje i zalecenia dyrekcji
d) uwagi i wnioski

2) spotkania z wychowawcami klas
a) wybór rad oddziałowych rodziców
b) rozdanie / uzupełniające / loginów oraz haseł do iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /
c) informacje wychowawców
d) inne tematy wg potrzeb

Zapraszamy na spotkanie oraz do współpracy.....
Jeszcze raz - udanego roku szkolnego 2019/2020 - dla wszystkich ... .. .

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Wycieczka do Londynu

Informujemy, że finalne spotkanie organizacyjne ws wycieczki edukacyjnej do Londynu odbędzie się we wtorek 10.09.19 o godz. 16:30 w sali nr 20 naszej szkoły. Kontynuujemy rozpoczętą już 3 lata temu tradycję kształcenia europejskiego i językowego oraz budowania poczucia u naszych uczniów bycia obywatelami świata. Już myślimy o następnym wyjeździe w przyszłym roku. Wkrótce podamy informacje na ten temat. Zapraszamy do współpracy......

Z poważaniem
Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Sprostowanie dot. nr konta

Informujemy, że w kartach informacyjnych przekazanych rodzicom 02-03.09 br wystąpiła omyłka pisarska. Kwota składki na Radę Rodziców zostanie ostatecznie ustalona na zebraniu rodziców 12.09. br. Inne jest też konto Rady Rodziców. We wpisie nt. konta jest błąd cyfrowy. Prawidłowe konto podane zostanie jutro, tj. 04.09.br - ze względu na niedawną zmianę banku - na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców. Za nieprecyzyjność przepraszamy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 2 września br. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Po dwóch miesiącach odpoczynku wróciliśmy do szkoły. Powitaliśmy szkołę po wielu zakupach nowych sprzętów IT - monitory interaktywne, drukarka 3D / dzięki pracy Pani Karoliny Pawlak i akcji społecznej - zbiórce elektrośmieci/, laptopy do większości sal, dziennik elektroniczny oraz po remontach, dachu na cz. administracyjnej - i m.in. najważniejszym - generalnym remoncie sali gimnastycznej. Kilka ujęć fotograficznych z otwarcia ww. sali gimnastycznej w załączeniu. Wszystkim życzymy wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów
i niegasnącej energii do działania i nauki.

Więcej w galerii

Z poważaniem
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy ... .. .
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie ... .. .


Harmonogram głównych działań szkoły na wrzesień 2019:

03.09.19 - wdrożenie regulaminu kontaktów / współpracy szkoły z rodzicami, jako głównego dokumentu regulującego cele i formy współdziałania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów naszej placówki,
03.09.19 - wdrożenie dziennika elektronicznego - iDziennik, jako głównego sposobu komunikacji rodziców ze szkołą,
03 - 05.09.19 - przekazanie pracownikom pedagogicznym / przez administratora / procedur, loginów i haseł oraz regulaminu korzystania z iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /
03-12.09.12 - przekazanie rodzicom i uczniom / przez wychowawców / procedur, loginów i haseł oraz regulaminu korzystania z iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /,

05,11,26.09.19 - godz. 16:00 - 18:00, s. nr 4 - konsultacje / doradztwo dla rodziców i uczniów w zakresie korzystania z iDziennika /,

05,11,26.09.19 - godz. 14:30 - 15:30, s. nr 4 - konsultacje / doradztwo dla nauczycieli w zakresie korzystania z iDziennika,
12.09.19 - godz. 16:30 - zebranie rodziców, w tym główne szkolenie dla rodziców z iDziennika oraz końcowe przekazanie rodzicom i uczniom / przez wychowawców / procedur, loginów i haseł oraz regulaminu korzystania z iDziennika / wymagane potwierdzenie odbioru /,
Regulamin kontaktów / współpracy z rodzicami oraz procedury i regulaminy korzystania z iDziennika od 03.09.19 od godz. 18:00 dostępne będą na stronie szkoły w zakładce Dokumenty i regulaminy
O pozostałych kwestiach będziemy Państwa sukcesywnie informowali.
Życzę radosnego, pełnego optymizmu 
i pomyślności roku szkolnego 2019/2020, tak dla uczniów, rodziców, jak 
i pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły, a także dla wszystkich przyjaciół oraz sprzymierzeńców naszej placówki.
Niech przyświeca nam zasada wzajemnego szacunku i poszukiwania zawsze rozwiązań. Każda sytuacja, szczególnie ta trudna, niech będzie punktem wyjścia dla budowania przyszłości oraz wspólnego dobra. 
Zapraszamy do współpracy.......

Z poważaniem

Wojciech Cezary Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie


Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy uczniów, rodziców, gości i przyjaciół szkoły
na inaugurację roku szkolnego 2019/2020,
która odbędzie się w dniu 2 września br.
o godz. 9.00 na dziedzińcu szkoły.
W przypadku niepogody uroczystość odbędzie się
w dwóch turach w holu głównym szkoły
o godz. 9.00 - klasy 0-III, a o godz. 9.30 - klasy IV-VIII.
Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Przechlewie

INFORMACJA - dotyczy braku dożywiania w szkole

W związku z zaplanowanymi ze względów bezpieczeństwa pracami:
1) remont kuchni szkolnej,
2) modernizacja instalacji cieplnej,
3) konieczna likwidacja istniejącego komina spalinowego
placówka nasza nie będzie miała możliwości zapewnienia dożywiania uczniów i wydawania innych posiłków minimum do końca września 2019 roku. Wyżywienie dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego będzie zapewnione.
W przypadku zmian przebiegu ww. prac będziemy Państwa o tym informowali.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
W spawach szczegółowych prosimy o kontakt – tel. 59 83 34 325.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
Wojciech Cezary Podgórski


Podstawowe wyposażenie ucznia klasy I

Pewnie niektórzy z was kompletują już przybory szkolne, dlatego poniżej do pobrania lista podstawowego wyposażenia dla uczniów klasy I.


Słodka wycieczka

Uczniowie klasy IVc dzień 28 marca br. będą wspominać bardzo słodko, a wszystko to za sprawą wyjazdu do Manufaktury Słodyczy w Bydgoszczy. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję poznać cały proces ręcznego wykonywania słodkości. Obserwowali proces produkcyjny... od momentu wylania karmelu na blat, poprzez nadawanie mu smaku i kolorów. Na zakończenie każdy mógł wykonać własnego lizaka i przekonać się, że ręczne wyrabianie słodyczy to prawdziwa sztuka.

Więcej zdjęć na szkolnym profilu Fb

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Dnia 21 marca br. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji zainicjowanych przez MEN. Tego dnia uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia z programowania i robotyki razem z p. Karoliną Pawlak przygotowali zajęcia dla uczniów klas 0-III oraz IV i V. Dzieci z grupy "0" miały okazję na zabawę ze ScottieGo, co było ich pierwszym spotkaniem z kodowaniem i programowaniem, uczniowie klas I-III poszukiwali na terenie szkoły "Wiosny ukrytej w QR Kodach", co wymagało od nich spostrzegawczości oraz grali w wiosenne QR Domino, przygotowane specjalnie na ten dzień. Klasa IVc miała okazję sprawdzić się w programowaniu robotów mBot i Edison, oraz spróbować swoich sił na torze przeszkód stworzonym przez starszych kolegów specjalnie na tą okazję. Kasa Va rozwiązywała quiz na platformie Kahoot dotyczący naszej szkoły, który przygotowały wspólnie p. Karolina Pawlak oraz p. Iwona Mierska. W tym dniu, pozostali nauczyciel podczas swoich zajęć także wykorzystywali multimedia. Zajęcia z użyciem nowoczesnych technologii niewątpliwie wzbudziły w naszych uczestnikach kreatywność i ciekawość, a pierwszy dzień wiosny można z pewnością uznać za powitany nowocześnie, radośnie.

Więcej w galerii


INFORMACJA

Dotyczy braku zapewnienia opieki dla uczniów podczas planowanego (ewentualnego) strajku pracowników oświaty.
Informujemy, że w związku z planowanym strajkiem pracowników oświaty od dnia
8 kwietnia
br. nie gwarantujemy, że będziemy w stanie zapewnić zajęcia dydaktyczne
i wychowawcze dla uczniów naszej szkoły. Dotyczy to także braku gwarancji zapewnienia opieki dla naszych uczniów ww. czasie. Nie jesteśmy także w stanie przewidzieć czy planowany strajk rozpocznie się (negocjacje Związków Zawodowych z Rządem)
oraz do kiedy będzie trwał.

Czytaj więcej


Wycieczka do Żywego Muzeum Garncarstwa Tradycyjnego

19 marca 2019 r. uczniowie kl. III wybrali się na wycieczkę do Pracowni Garncarskiej Rodziny Arkuszyńskich w miejscowości Sokole leżącej niedaleko Polnicy. Dzieci poznały tam historię zawodu garncarza. Z dużym zaangażowaniem pod czujnym okiem mistrza garncarstwa Pana Ryszarda i bardzo miłych Pań wykonali naczynia metodą wałeczków oraz przy kole garncarskim. Warsztaty te dały dzieciom bardzo dużo radości oraz satysfakcji z wykonanych przez siebie naczyń.


Szkolny etap XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

Dnia 13 marca w bibliotece szkolnej odbył się szkolny etap XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Trzy uczennice będą reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 20 marca w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Wszystkie Kolory Świata

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie po raz drugi brała udział w akcji Wszystkie Kolory Świata. W akcję zaangażowali się uczniowie klasy V i VI SP. W grudniu uczniowie zapoznani zostali z celem akcji oraz materiałami edukacyjnymi. W styczniu rozpoczęliśmy pracę nad szyciem laleczek. Uczniowie pracowali zarówno indywidualnie, jak i w parach. W efekcie powstała gromada uśmiechniętych, niepowtarzalnych lalek, z którymi ich twórcom tak ciężko było się rozstać, że w końcu zostały one zaadoptowane przez nich samych :-) Udało nam się uzbierać 110 zł. Suma niewielka, jednak mamy nadzieję, że i ona może pomóc potrzebującym dzieciom.


Z okazji Dnia Kobiet

Szanowne Panie i Dziewczęta
Z okazji Waszego święta, życzę wszystkiego dobrego.
Dużo zdrowia, radości, miłości oraz pogody ducha...
A ponadto satysfakcji w życiu zawodowym,
szkolnym i osobistym...

W imieniu wszystkich mężczyzn i chłopców pracujących
i uczących się w szkole, wdzięczny za współpracę...
Wojciech Podgórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w PrzechlewieSzkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

Każdy uczeń, rodzic, inna uprawniona osoba ma prawo zgłaszać uwagi dotyczące naruszania zasad uczciwego, sprawiedliwego, równego traktowania, a przede wszystkim ma prawo i obowiązek zgłaszać przypadki naruszania lub zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów oraz osób przebywających na terenie szkoły.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.