Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Kalendarz rou szkolnego 2018/2019


Harmonogram spotkań z rodzicami /opiekunami prawnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Przechlewie w roku szkolnym 2018/209

Termin
Tematyka spotkań
20 września 2018 r., czwartek

16.00 – 16.30 – Zebranie ogólne z rodzicami uczniów.
16.30 – 17.00 – zebrania z wychowawcami klas.
17.00 – zebranie Rady Rodziców.

14 listopada 2018 r., środa
Śródsemestralna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.
16.00 – 16.30 – zebrania klasowe z wychowawcami.
17.00 – 17.45 – konsultacje indywidualne z nauczycielami.
12 grudnia 2018 r., środa
Dyżur nauczycieli
16.30 – 17.00 – zebrania klasowe z wychowawcami.
17.00 – 17.45 – konsultacje indywidualne z nauczycielami.
30 stycznia 2019r., środa
16.00 – 16.30 – Zebranie ogólne. Podsumowanie wyników klasyfikacji uczniów za I semestr roku szkolnego 2018/2019
16.30 – 17.00 – zebrania klasowe z wychowawcami.
17.00 – 17.45 – konsultacje indywidualne z nauczycielami.
27 lutego 2019 r., środa
Powiadomienie uczniów klas VIII oraz ich rodziców /prawnych opiekunów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
Powiadomienie uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców /prawnych opiekunów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
24 kwietnia 2019 r., środa
16.00 – 16.30 – zebranie ogólne
Śródsemestralna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.
16.30 – 17.00 – zebrania klasowe z wychowawcami.
17.00 – 17.45 – konsultacje indywidualne z nauczycielami.
16 maja
2019 r., środa
Dyżur nauczycieli.
16.00 – 16.30 – spotkania z wychowawcami.
16.30 – 17.45 – indywidualne konsultacje z nauczycielami.

Harmonogram spotkań może ulec zmianom wynikającym z potrzeb szkoły.

Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.