Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Pewne źródło informacji

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa znaleźć można na oficjalnej
rządowej stronie ===>>>Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.
oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego

Przypominamy, że została także uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia
w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Informacje dla Rodziców - rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej.

Minister Edukacji Narodowej wydał rekomendacje dla dyrektorów szkół zgodnie, z którymi informuję Rodziców i Opiekunów naszych uczniów, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
Ponadto:
1. Do szkoły nie będą przychodzili przeziębieni i chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
2. W naszej szkole odbyły się w czwartek 27 i piątek 28.02.br. pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Pani pielęgniarka omówiła ww. zasady i pokazała młodzieży jak należy prawidłowo myć ręce.
3. Wywiesiliśmy w widocznych miejscach w szkole, zamieściliśmy na stronie www szkoły i na facebooku instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej a propos profilaktyki koronawirusa
4. Informuję, że jeśli uczeń i Rodzic, nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
5. Informuję Rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
===>>Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

Wojciech Cezary Podgórski- dyrektor szkoły


Informacja

Poniżej informacja na temat środków ochronnych przeciw nowemu koronawirusowi.Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami. W razie potrzeby zawsze służymy radą
i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły.

Każdy uczeń, rodzic, inna uprawniona osoba ma prawo zgłaszać uwagi dotyczące naruszania zasad uczciwego, sprawiedliwego, równego traktowania, a przede wszystkim ma prawo i obowiązek zgłaszać przypadki naruszania lub zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego
i fizycznego uczniów oraz osób przebywających na terenie szkoły.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

REALIZOWANE PROJEKTY

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Certyfikaty/podziękowania

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail:
przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.