Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Kilka informacji o naszej szkole

Jesteśmy publiczną Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka, która prowadzona jest przez Urząd Gminy Przechlewo. Jedną z dwóch szkół podstawowych Gminy Przechlewo - jedyną w Przechlewie. Nasza szkoła mieści się na ul. Szkolnej 4e, gdzie swą działalność rozpoczęła 1 września 1988 roku. Historia szkoły sięga XVII wieku. Dyrektorem szkoły jest mgr Wojciech Podgórski. W szkole zatrudnionych jest ponad 40 nauczycieli, a uczy się tu 465 uczniów w 21 oddziałach klasowych. Szkoła zajmuje się kształceniem i wychowywaniem dzieci w wieku 7 – 15 lat, zamieszkałych w rejonie szkoły. Do roku 2019 w szkole funkcjonować będą klasy gimnazjalne. Nasza placówka zapewnia dzieciom opiekę w godzinach 6.30 – 16.00 w świetlicy szkolnej.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA:

 • wspomaga wszechstronny rozwój ucznia,
 • wspiera uczniów uzdolnionych,
 • uczy samodzielności, współpracy i odpowiedzialności,
 • stwarza poczucie bezpieczeństwa,
 • prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych, jak również zajęć pozalekcyjnych,
 • wspiera partnerstwo w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic,
 • zapewnia wszystkim uczniom równe szanse edukacyjne i wychowawcze,
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę,
 • zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog,
 • kultywuje wieloletnie tradycje.

SZKOŁA WYPOSAŻONA JEST W:

 • bibliotekę,
 • świetlicę,
 • salę gimnastyczną,
 • boisko "Orlik",
 • siłownię,
 • kuchnię,
 • stołówkę,
 • sale komputerowe,
 • gabinet pielęgniarki
 • szatnie.

Trochę faktów z dziejów szkoły

1653 r.
Była w Przechlewie „posiadłość z domem dla rektora”. Parafianie zobowiązali się postarać o nauczyciela i zapewnić mu godziwe warunki życia.
1695 r.
Przechlewo posiadało własną szkołę. Pierwszym nauczycielem był Joannes Beier, który wcześniej pełnił obowiązki wizytatora szkolnego.
1764 - 1772
Otwarto kolejną szkołę.
1812 r.
Na ulicy Młyńskiej wzniesiono pierwszy budynek szkolny. Obok szkoły katolickiej otwarto ewangelicką.
Po 1818 r.
Przechlewo posiadało już dwóch nauczycieli: Michaela Kasischke (Kasüschke) i Krystiana Rogazinskiego.
1834 r.
Pożar i odbudowa budynku szkolnego.
Do 1 X 1886 r.
Zwierzchnictwo nad szkołą katolicką sprawował proboszcz.
1886 r.
Inspektor szkoły powiatowy (nauczyciel Henkel) otrzymał siedzibę w Przechlewie.
1873 r.
Wybudowano szkołę w centrum wsi z 2 salami lekcyjnymi oraz 2 mieszkaniami dla nauczycieli. Dzisiaj znajduje się w tym miejscu Gminna Biblioteka Publiczna. Od tego czasu Przechlewo posiadało dwie katolickie szkoły.
1888 r.
W katolickich szkołach uczyło się 184 dzieci, natomiast do ewangelickiej uczęszczało 142 uczniów.
9-21 III 1888 r.
Nauczyciele oraz uczniowie uczestniczyli w szeregu uroczystości i nabożeństw po śmierci cesarza Wilhelma I.
12/13 II 1908 r.
Spłonęła szkoła w centrum wsi. Władze samorządowe wynajęły 3 pomieszczenia do nauki oraz 2 pokoje dla nauczycieli.
1 X 1913 r.
Wybudowano szkołę katolicką (4 klasy, 3 mieszkania dla nauczycieli) i ewangelicką (3 klasy i 3 mieszkania).
1914-1918
Wyznaczono cele ogólnowojenne (m.in. uczniowie przeprowadzali zbiórki złota, pieniędzy, ubrań oraz wykonywali skarpety dla żołnierzy).
7 III 1920 r.
Przeprowadzono pierwsze wybory rady szkolnej.
1921 r.
Do szkoły podłączono prąd elektryczny.
1 IV 1922 r.
Nauczyciel Schunk otworzył prywatną szkołę w Przechlewie.
1926 r.
Wybudowano stadion. W tym przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyli nauczyciele i starsi uczniowie.
12 II 1928 r.
Szkoły otrzymały od ministerstwa pierwsze radio.
1 IV 1928 r.
Rozbudowa miejscowych szkół – wykorzystano przestrzeń między szkołą ewangelicką
i katolicką. W tym miejscu znalazła swoją siedzibę rolniczo-gospodarska szkoła zawodowa dla dziewcząt.
1 X 1931 r.
Kierownik szkoły katolickiej, Jakob Grochocki otrzymał tytuł rektora.
1934 r.
Nauczyciele musieli złożyć ślubowanie wierności Hitlerowi.
1938 r.
Podłączono wodociąg.
11 XI 1938 r.
„Kryształowa noc” w Przechlewie. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w manifestacji pod hasłem „Światowe żydostwo i jego czerwoni oraz czarni przyjaciele”.
VI 1939 r.
Szkoły pozostawiono do dyspozycji Wehrmachtu. Zorganizowano tu areszt, kwaterę saperów i szpital wojenny.
1939 r.
Trafiło do szkoły 70 dzieci z niemieckich miast zagrożonych bombardowaniami (z Berlina, Gelsenkirchen, Düsseldorfu, Kolonii, Brunszwiku i Herne).
1940 r.
Zespolono tutejsze szkoły (katolicką i ewangelicką) tworząc gromadzką, ośmioletnią Volksschule.
Koniec 1944 r.
Szkoła zaniechała swej działalności i zajęło ją wojsko niemieckie. Obok szkoły, w ogrodzie założono prowizoryczny cmentarz wojenny (6 grobów).
10 IX 1945 r.
Pan Franciszek Gospodarek dokonał uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, połączonego z otwarciem polskiej szkoły.
28 VI 1946 r.
Pierwsze uroczyste zakończenie roku szkolnego (13 absolwentów).
1 IV 1947 r.
Zakupiono do szkoły pierwszą piłkę.
1 XII 1952 - 30 III 1953 r.
Na poddaszu szkoły utworzono internat (pierwszy w województwie koszalińskim)
1 IX 1958 r.
Z pomieszczeń szkoły zaczęła korzystać Szkoła Przysposobienia Rolniczego.
1966/67
Wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową.
1968 r.
Szkołę podłączono do wodociągu
1 II 1971 r.
Rozbudowano budynek przy ul. Dworcowej i utworzono internat.
1973 r.
Zorganizowano świetlicę dla młodzieży dojeżdżającej.
1973 r.
Utworzono w szkole klasę uzawodowioną o profilu rolniczym.
1973 r.
Miejscowa szkoła otrzymała status Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przechlewie.
1984 r.
Rozpoczęto budowę nowej placówki oświatowej.
1984 r.
Utworzono tu Inspektorat Oświaty i Wychowania.
1985 r.
Powołano do życia Komitet Czynu Pomocy Szkole.
1 IX 1988 r.
Uroczyste otwarcie nowej szkoły, której nadano imię Janusza Korczaka.
1996 r.
Utworzono Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przechlewie.
1 IX 1999 r.
Utworzono 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum.
Od 1999 r.
Gościmy młodzież z Danii i Niemiec.
2003 r.
Szkoła podstawowa otrzymała tytuł „Szkoła z klasą” – akcja pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
2004 r.
Utworzono Zespół Szkół w Przechlewie.
2007 r.
II nagroda główna (50 tys. zł) w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez PZU Życie pod nazwą „Ale Akcja – rusz się Człowieku”
2008 r.
Termomodernizacja oraz zmiana elewacji szkoły.
2008 r.
Wybudowano zespół boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”
2008 r.
Uroczyste obchody 20-lecia szkoły.
2017r.
W wyniku Reformy Edukacji przekształcono Zespół Szkół w Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka

  Wizytacja przeprowadzona przez archidiakona Remigiusza Jezierskiego w 1695r. Wymienia nauczyciela w Przechlewie.
  Szkoła na ulicy Młyńskiej
  Widok Przechlewa sprzed 1908 r. Na dalszym planie szkoła

  Widok Przechlewa z 1918 r. Rys. M. Wikaryjczak.

  Inspektorat szkolny powiatowy w Przechlewie

  Szkoła ewangelicka i katolicka. stan sprzed 1927r
  Szkoły w Przechlewie. Stan sprzed 1945r.
  Przechlewo - 1946r. Stoją od lewej: Franciszek Gospodarek, Barbara Deja, Tadeusz Latała, Janina Gospodarek, Tadeusz Hałkowski, Marta Czerny, Zygmunt Jażdżewski
  Lekcję prowadzi Janina Gospodarek

  Opracował: Mścisław Wikaryjczak

Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.