Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Janusz Korczak

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał”.

Patronem naszej szkoły jest Janusz Korczak właśc. Henryk Goldszmit. Żył w latach 1879 - 1942. Pedagog i teoretyk wychowania, pisarz, działacz społeczny, lekarz. Współtwórc i współkierownik Domu Sierot w Warszawie i sierocińca Nasz dom w Pruszkowie. Twórca oryginalnego systemu wychowania internatowego, w którym to dużą rolę odgrywały formy pobudzające społeczną aktywność dzieci, a także wychowawcy i jego szczególnie serdeczny stosunek do wychowanków. Współpracował między innymi z pismami ,,W słońcu" (1918-26), ,,Szkoła Specjalna" (1924-39); 1920-29 prowadził ,,Mały Przegląd" - pismo redagowane przez dzieci. Szerzył w społeczeństwie zainteresowanie problematyką pedagogiczną i zrozumienie dla różnorodnych potrzeb dzieci. Wielu jego wychowanków poświęciło się później pracy pedagogicznej. Zginął prawdopodobnie w Treblince, towarzysząc dobrowolnie wychowankom swego sierocińca, wywiezionym 5 VIII 1942 r. z getta warszawskiego.

Tekst pochodzi z Encyklopedii Powszechnej PWN, t. 2


Wybór myśli

"Człowiek nie rodzi się zbrodniarzem, ani aniołem;
wychowanie czyni z niego istotę brudną lub promienną."

* * * * * * * * * * * * * * *
"Dziecko chce wiedzieć, czyś sam widział, czy wiesz od innych, skąd wiesz
chce, żeby odpowiedzi były krótkie i stanowcze, zrozumiałe, jednobrzmiące, poważne, uczciwe."

* * * * * * * * * * * * * * *
"Im więcej ma dziecko swobody, tym mniejsza potrzeba stosowania kar.
Im więcej nagród, tym mniej kar."

* * * * * * * * * * * * * * *
"Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało."

* * * * * * * * * * * * * * *
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej"
* * * * * * * * * * * * * * *
"Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi."
* * * * * * * * * * * * * * *
"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż."

* * * * * * * * * * * * * * *

Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.