Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Rada Rodziców

Aktualności Rady

Składka na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że ustalona na Zebraniu Ogólnym Rodziców składka na fundusz Rady Rodziców, wynosi w tym roku 30 PLN na ucznia. Przypominamy, 80% tej kwoty trafia na konto klasowe do wykorzystania przez uczniów danej klasy, a 20% trafia na konto ogólne Rady Rodziców na cele zgodne z Regulaminem wydatkowania funduszu Rady Rodziców. Prosimy, by w miarę możliwości składka została opłacona do dnia 30 września 2018 roku. Wpłaty można dokonywać u Wychowawców klas lub na konto Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie Bank Spółdzielczy Człuchów o/Przechlewo nr konta 05 9326 0006 0060 2044 2000 0010


Skład Rady w roku szkolnym 2018/2019

Klasa
Imię i nazwisko
Funkcja
0
Angelika Duch
członek
I A
Justyna Starzyńska
członek
I B
Dorota Zdunek-Frączyk
członek
II A
Marta Jażdżejewska
członek
II B
Justyna Żmuda Lewandowska
członek
III A
Wioletta Banaszek
członek
IV A
Monika Florek
członek
IV B
Emilia Szulc - Góra
członek
IV C
Monika Napiórkowska
członek
V A
Rafał Pawęski
członek
V B
Jolanta Prus
zastępca przewodniczącej
V C
Dorota Kapiszka
członek
VI A
Joanna Tkaczyk
członek
VI B
Ilona Łabędź
członek
VI C
Katarzyna Szostak
członek
VII A
Agnieszka Ogrodzińska
członek
VII B
Sylwia Milke
członek
VIII A
Kamila Brodziak
przewodnicząca
VIII B
Bożena Dzieciątko
członek
III A gim
Ewa Nowicka
sekretarz
III B gim
Justyna Bińkowska
członek


Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.