Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Ubezpieczenie NNW uczniów

polisa nr 92104928 dla wariantu II Bezpieczny.pl
data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej: 01.09.2018 do 31.08.2019
składka 36 zł

Szczegółowa informacja o zgłaszaniu szkód:

Informacja o zakresie ubezpieczenia NNW Bezpieczny.pl:

Poniżej informacja dotycząca zgłoszenia najczęściej występujących zdarzeń:

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  • protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny (opcjonalnie),
  • inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  • numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line

W przypadku zgłaszania roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – należy w celu udokumentowania zakupu przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*

Informacja dodatkowa dla rodziców:

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia Państwu współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody. Postaram się Państwu pomóc w procesie zgłaszania szkody jak i również w innych Państwa problemach związanych z ubezpieczeniami. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 602 811 911 lub adresem mailowym achudziński@bezpieczny.pl

Andrzej Chudziński
Członek Zarządu Bezpieczny.pl

 

Poniżej do dokumenty związane z ubezpieczeniem NNW zachęcamy do pobrania


Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.