Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Praca/wolne etaty

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie
zatrudni (od zaraz) pracownika na stanowisko

Nauczyciel PSYCHOLOG przy tygodniowym wymiarze
godzin minimum 11/22

Szczegóły zatrudnienia do uzgodnienia z pracodawcą.
INFORMACJA POD TELEFONEM 608 822 818/ 59 83 34 325

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU:
p.Katarzyna Szopińska -n-l punktu przedszkolengo
p. Halina Szreiber - pomoc n-la w pkt. przedszkolnym
p. Iwona Daćko - pracownik kuchni
p. Paulina Czarnoba - pomoc n-la
p. Jacek Borkowski - pomoc n-la

10.06.2018r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
zatrudni pracownika na stanowisko:


1) Pomoc nauczyciela do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 2 wolne stanowiska nabór ofert prowadzony jest do dnia 16 lipca 2018 roku.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
zatrudni pracownika na stanowisko:

1) Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego - "klasa 0"
2) Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
3) Pracownik kuchni z doświadczeniem żywienia przedszkolnego

nabór ofert prowadzony jest do dnia 19 czerwca 2018 roku
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończonym procesie rekrutacyjnym


Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.